در پاسخ آنکه ملت ما را خس و خاشاک خواند- خرسندي

در پاسخ آنکه ملت ما را خس و خاشاک خواند- خرسندي
by Noosh Afarin
20-Jun-2009
 

کرمی که فقط بر کف این خاک خزیده‌ست
البته که غیر از خس و خاشاک ندیده‌ست

ای نخل سرافراز جوان، کرمک مفلوک
بالاتر از این، فکر بلندش نرسیده‌ست

این ملت رزم است که برخاسته هشیار
وان دولت ظلم است که اینگونه خمیده‌ست

این نسل جوان وطنم هست و بنازم
درسی که گرفته‌ست و رهی را که گزیده‌ست

صندوق به دوشی که گذشت از سر بازار
دزدی است کزین حوزه به آن حوزه دویده‌ست

پیغمبر دزدان که نشسته پس پرده
این سرقت بی‌سابقه را نقشه کشیده‌ست

با سارق صندوق بگوئید که افسوس
این بار برای تو کسی رأی نریده‌ست!

هادي خرسندي


Share/Save/Bookmark

more from Noosh Afarin
 
Shazde Asdola Mirza

ننگت باد ، ‌ای جلاد !

Shazde Asdola Mirza


Every voice counts! Every action counts!


Noosh Afarin

امروز، سی خرداد، ساعت 7 بعد از ظهر این دختر جوان توسط لباس شخصی

Noosh Afarin


 

 

 

ایران احتیاج به شاه الله هان نوکر یا خر خمینی پرستان حزب الله ندارد.
«مرحم زخم  ایران و ایرانیان ازادی است»


Noosh Afarin

انفجار در قبر خمینی

Noosh Afarin


 

  سی ان ان از قول تلویزیون پرس تی وی اعلام کرد مقبرۀ خمینی را منفجر کرده اند و دو نفر نیز در این انفجار کشته شده اند. اعلام کردند که انفجار انتحاری بوده است.

هشدار: شاید  انفجار در مقبره خمینی تکرار همان ماجرای سینما رکس میباشد ، با انجام این عمل نظام میخواهد توحش و کشتار خود را در انظار جهانی موجه جلوه دهد. به همگان اطلاع بدهید که این انفجار به دست کودتاگران صورت پذیرفت.

//iranglobal.info/I-G.php?mid=2-51585
خر خمینی پرستان بسیار از گور به گور شدن قبر امام جنایتکار خود غمینند.
//www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=52459

 

 

 

ایران احتیاج به شاه الله هان نوکر یا خر خمینی پرستان حزب الله ندارد.
«مرحم زخم  ایران و ایرانیان ازادی است»