گرامی باد یاد جانباختگان راه ازادی

گرامی باد یاد جانباختگان راه ازادی
by Noosh Afarin
20-Jun-2009
 

 ما زنده به آنيم كه آرام نگيريم.....موجيم كه اسودگی ما عدم ماست.

اگر شما توان دیدن شقاوت سربازان رهبر را ندارید.  و اگر نمی‏خواهید بغض خفه‏اتان کند و اشک امانتان را ببرد، به این گلیپ نگاه نکنید.

 

ایا کسی از بین شما میتواند این شعر را به فارسی بنوسد؟


Share/Save/Bookmark

more from Noosh Afarin
 
Majid

Noosh Afarin

by Majid on

did you try to write to the e-mail address at the end of the clip?


Noosh Afarin

This Video shows how people

by Noosh Afarin on

This Video shows how people pushing back Hezbollah in a Street near Azadi St.

 

 

 

 

ایران احتیاج به شاه الله هان نوکر یا خر خمینی پرستان حزب الله ندارد. 
«مرحم زخم  ایران و ایرانیان ازادی است»