اعتصاب غذای خودجوش دانشجویان دانشگاه شریف - 11 آبان

Share/Save/Bookmark

Noosh Afarin
by Noosh Afarin
02-Nov-2009
 

بامدادخبر: تنها دو روز مانده به سیزده آبان، دانشجویان دانشگاه شریف در حرکتی کاملا خودجوش، در سلف سرویس این دانشگاه دست به اعتصاب غذا زدند.به گزارش بامدادخبر، ...این دانشجویان که تعداد آنها بالغ بر پانصد نفر تخمین زده... میشد، در اقدامی هماهنگ، از خوردن غذا خودداری کردند و در حالی که قصد خروج از سلف سرویس با سینیهای غذایشان را داشتند با مقاومت دانشجویان بسیجی که حدود 20 نفر بودند مواجه شدند.بنا بر این گزارش، این اقدام دانشجویان بسیجی با واکنش دانشجویان معترض روبرو شد که با سر دادن شعارهایی هم چون "بیسجی، حیا کن دانشگاه را رها کن" و "بسیجی برو گم شو" و هم چنین شعارهایی مثل "یا حسین، میرحسین"، "مرگ بر دیکتاتور"، "دولت کودتا استعفا استعفا"، اعتراض خود را ادامه دادند.گفتنی است این اعتصاب غذا که حدود یک ساعت طول کشید، در ادامه ی حرکتهای اعتراضی است که از سه شب گذشته و پس از انتقاد شجاعانهی محمود وحیدنیا، دانشجوی این دانشگاه از رهبری، آغاز شده است. دانشجویان دانشگاه شریف طی سه شب اخیر در خوابگاه این دانشگاه، با سردادن "الله اکبر" و شعارهایی در حمایت از جنبش سبز، به پیشواز سیزده آبان رفته اند.

//www.autnews.in/node/4032

Share/Save/Bookmark

more from Noosh Afarin
 
Noosh Afarin

مریم جان،

Noosh Afarin


 


دقیقاً همینطور است، انها ٣٠ سال عذاب کشیدند و به ساده گی از حق خود نمیگذرند. من هم به تک تک انها میبالم.

 

 

 

 

 

 

 


Maryam Hojjat

I am Proud of young Iranian students!

by Maryam Hojjat on

I am sure they take care of these criminal Mullahs.

Payandeh IRAN & Iranians