تهران 16 آذر-آتش زدن عکس خامنه ای توسط دانشجویان

Noosh Afarin
by Noosh Afarin
07-Dec-2009
 

 

 خامنه ای قاتله ولایتش باطله
آتش زدن عکس خامنه ای توسط دانشجویان

Share/Save/Bookmark

more from Noosh Afarin
 
Noosh Afarin

Iran protest, BBC, Dec. 7 2009,--16 Azar 1388

by Noosh Afarin on

 

 

 

 

 

 


Noosh Afarin

مزدور برو گمشو/دانشگاه شریف16آذر

Noosh Afarin


 

 

 

 

 

 

 


Noosh Afarin

Mashhad Azad Univercity - 7 December

by Noosh Afarin on

 

 

 

 

 

 

 


Noosh Afarin

Tehran Univeristy Demonstration for Students Day - Dec. 7

by Noosh Afarin on

 

 

 

 

 

 

 


Noosh Afarin

حرکت گاردهای سرکوبگر به سمت دانشکاه تهران16آذر

Noosh Afarin


 

                  

 

 

 

 

 

 


Noosh Afarin

پول نفت چی شده خرج بسیجی شده/دانشگاه تهران16آذر

Noosh Afarin


 

 

 

 

 

 


Noosh Afarin

مرگ بر دیکتاتور

Noosh Afarin


 

 

 

 

 

 


Noosh Afarin

یا حسین میر حسین16آذر

Noosh Afarin


 

 

 

 

 

 

 


Noosh Afarin

پلیس ضد شورش، احمدی رو بشورش،۱۶ آذر

Noosh Afarin


 

 

 

 

 

 


Noosh Afarin

دانشجو میمیرد ذلت نمیپذیرد/دانشگاه شریف16آذر

Noosh Afarin


 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 


Shifteh Ansari

مرسی عزیزم!

Shifteh Ansari


با موفقیت وارد شدم.  دارم گوش می کنم.  خیلی ممنونم.


Noosh Afarin

Shifteh Jaan,

by Noosh Afarin on

 

     شیفته جان؛ همین الان با رادیو تماس گرفتم؛ و مشگل رو مطرح کردم . بمن  گفتند که  سایت تراگم بیندهء بسیار زیادی داره و  دیگر اینکه فقط با internet Explorer میشه سایت رو باز کرد.

. از طریق سایتهای دیگه سعی کنید

 //www.iranpressnews.com/

 

                    

 

 

 

 

 

 


Shifteh Ansari

The radio link

by Shifteh Ansari on

It says "Service Unavailable."  Could it mean too many hits at once?


Noosh Afarin

Tehran uni dormitory,Allah o Akbar 6.dec الله اکبر، کوی دانشگاه

Noosh Afarin


 

              

 

 

 

 

 

 


Noosh Afarin

E-Persian Radio

by Noosh Afarin on

 

              //epersianradio.com           

 

 

 

 

 

 


Noosh Afarin

Iran Protest 7th December 2009 16 Azar.flv

by Noosh Afarin on

 

                         آنکه ناموخت از گذشت روزگار، پنجه ی مرگش شود آموزگار

 

 

 

 

 

 


Shifteh Ansari

مرسی نوش آفرین

Shifteh Ansari


اگر وقت داری ، بیا به ما تو بلاگ پایینی کمک کن.