سياست آمريكا در برابر ايران و محمدرضا شاه در سال 1979

Noosh Afarin
by Noosh Afarin
05-Jan-2010
 

دیروز لینک خبر  اخراج شاه را از ایران برای بیشتر رسانه های ارتباط جمعی ارسال کردم، و (Iranian UK) سریعتر از هر سایتی خبر را ادیت کرده و انرا در یوتوب و سایت خودشان به نمایش گذاشت.

 

Share/Save/Bookmark

more from Noosh Afarin