U.S demands that Mohammad Reza Shah step down as of Iran’s leader

Noosh Afarin
by Noosh Afarin
02-Jan-2010
 

 برای ٣٠ سال کسانی که خود را سلطنت طلب و طرفدار نظام پادشاهی میدانند، دانسته یا ندانسته پرچمدار این نکته بوده اند که «شاه برای آنکه خواستار کشتار بیش از آنی که مرتکب شده» نبود، با داشتن یک جو  انسانیت، زمانی که دید مردم او را دیگر نمی خواهند، ایران را ترک کرد. ولی غافل از آن بودند که همانهائی که او را در سال ١٩٥٣ به ایران برگرداندند ، او را همانند پدرش از ایران بیرون کردند. و شاه بیصدا دمش را بر کولش گذاشت و ایران را به دستور اربابانش ترک کرد.

 ABC News video clip ( Jan, 9, 1979).

//abcnews.go.com/Video/playerIndex?id=4112396

 

 

Share/Save/Bookmark

more from Noosh Afarin
 
hooshie

OMG, I am exposed!!!!

by hooshie on

My god Q your paranoia with FR or parkahs is now reaching crisis level. Its almost 9 AM in Washington, 6 AM in LA and 2 PM in London. Take your pick (Laughing my a$$ off).

Sorry to have made you guys so upset that you need to go back to your files and folders to check me out.

 

Boy this thread is getting better by the minute.  

Keep Q happy - post more comments on his thread. 

Sorry Q you'll never know which Bahaii community I belong to - your agents can't reach them in Iran - that's for sure.


HollyUSA

Q, Stupidity doesn't discriminate

by HollyUSA on

We have idiots from all religions and all walks of life. Who cares if he/she is Bahai or not? All claims are up for grabs - what remains a constant is the lack of integrity and intelligence that is consistetly displayed. Frankly I don't understand why some of you even engage with these so called 'members' regularly.

 


Q

Hooshie = FR = Parkhash?

by Q on

Holly,

I have to say this makes a little more sense what I had pegged him for which was Nousha. Note the familiar "you are getting angry" defense mechanism and inability to hide hopeless Pahlavi-worshipping.

He seems to be on London time too.

Anyway, one thing I know for sure is that he's lying about being Bahai.


hooshie

Sorry to make you so angry Holly!

by hooshie on

Who the hell is FR? As a proud Bahaii I have no time for those  closet regime suppoters like you and Noosh Afarin who rejoice in ruining the old system and bringing us the mullahs regime. You and your sister in arms !!! should sink your heads in shame that after all that has happened to us (and Bahaiis in particular) you are still basking in the memories the birth of a dark age in our country. Today seven of our brethren were arrested by your regime. Don't you two have no shame?


Noosh Afarin

هوشی،

Noosh Afarin


اینکه شما در مورد جنسیت من و هالی چه فکر میکنید، کوچکترین اهمیتی برای من ندارد، زیرا میدانم که ضریب هوشی بعضی از مردان بیشتر از خیار چنبر نیست. دیدگاه مردانی چون شما در بارهء زنان، ریشه در تاریخ  غار نشینی دارد. و آندسته از مردان نمیتوانند قبول کنند که  زنان قادریت و قابلیتی بیش از خود انها را دارنند. البته این افراد نوع بینش خود را از محیط پرورشی خود آموخته اند، و با آن نگرش به کهولت میرسند. شما را مقصر نمیدانم، در باور من بیمار را نمیتوان به بیماریش سر زنش کرد. توصیهء من به شما اینست که با استفاده از سمعک یکبار دیگر خبر را گوش کنید و توصیه دیگر من اینست که‌ اگر هنوز هوشی باقی مانده ، از آن برای حفظ احترام به خود استفاده کنید و به موحتویات بلاگ توجه کرده و نظر دهید.


پی نوشت: برای اطلاعات بیشتر در مورد مشکلتان به لینک ذیل مراجعه کنید.
//www.oticon.ir/IfYouKnowSomeoneWithAnUndetectedHearingloss.htm

                       

 

  آنکه ناموخت از گذشت روزگار، پنجه ی مرگش شود آموزگار

 

 

 

 

 

 


HollyUSA

Hooshie

by HollyUSA on

What are you? FR's cousin? Or FR itself?? Yeah u know what I'm sayin'.

I suggest you watch the clip again and this time try wearing glasses.
Look above the window of the clip and read if you know how. 

Anyway, this is as far as I'll go in stooping to your level. So future remarks shall go unanswered. Too dahani ro khordee already, boro mazeh mazash kon. Happy Sunday.


Elham57

Who cares?

by Elham57 on

Any idiot could  claim credit for the Shah's trip: "I demanded, so he left on my account!" 

Just because someone demands you to do something, and you do that, it doesn't mean that was the sole reason you did it.

Millions of Iranian displayed their dissatisfaction with the Shah, and he realized that, and decided to grant their wishes, and he left.

 

(Needless to say,with him gone, we have been living happily ever since!)


hooshie

Not in the News Clip - only the blog's caption!

by hooshie on

Honesty is not one of your strong points. The fact that Holly (its a he not a she BTW) supports your point is itself telling!! 

The news clip never says demand. The caption of the blog is not the new clip but hey what do you care Mr Noosh afarin (LOL). Just indulge in your self hatred. Iran needs no losers like you and Mr Holly.


Noosh Afarin

ptehrani گرامی،

Noosh Afarin


 

 کس نخوارد پشت من... جز ناخن انگشت من!  من باور ندارم که امریکائیها و انگلیسیها و غیره برای مردم ما دل بسوزانند. انها میخواهند که ژست دایه های دلسوزتر از مادر را به خود بگیرند، ولی ما نیز میدانیم که بسیار توخالیست. همه دنیا امروز میدانند که چه بر سر عراق آوردنند، آیا ما نیز چینن آرزویی برای کشورمان داریم؟ فکر نمیکنم. امروز هموطنان درون مرزمان هوشیارتر از ایرانیان دوران انقلاب ١٣٥٧ هستند، و انها احتیاج به کمک بیگانگانی که صدها سال در مسائل درونی کشور دخالتهای مستقیم داشتند را ندارند و از گذشته ایران بسیار آموخته اند.

ممنونم از لطف و کامنت شما 

 

 

 

 

 


Noosh Afarin

هالی عزیز؛

Noosh Afarin


 


ممنون از لطف و مهربانیت خانمی،خوشحالم که پردهء ابهام بالا زده شد، و واقعیت خروج شاه شاهان همانند روز روشن شد. من به درد بیدرمان دروغگویان به اصطلاح ایران دوست واقفم، انها هیچوقت دلسوز خاک وطن و ایرانیان نبوده اند.  این کلیپ گویای وطن فروش بودن دست نشانده ایست که مترسکی بیش نبود.  اگر پای مهربانی، صادقت و خلوص نیت آقای علی پی در بین نبود، من هم به سراغ فایلهای قدیمیم نمیرفتم. هالی عزیزم لطفاً لینک خبر را برای دوستانت ارسال کن.

 

 

 

 


ptehrani

Of course they kicked the Shah out

by ptehrani on

I believe it is clear to many Iranians that the revolution of 79 was staged by the west as the Shah and Iran were becoming too powerful and out of control. They didn't want another south korea in the Persian Gulf with 2/3 of world's oil reserve.

By Jan 9 (or even before that), the Shah had no choice any more. It is not like "he followed orders". That's not how it works. The brits and the US launched the whole revolution and by then the train had left the station. The revolution was already there without the Shah even understanding what was going on.

The IRI served US and British interest in the region and allowed the US to control the area more than ever before and still for the next 30 years or so. Let's hope that for once US and British interests are in line with the Iranian people and that they will help in overthrowing the tyrants of tehran, they themselves put in place 30 years ago.

 


HollyUSA

LOL Noosh Afarin

by HollyUSA on

Nice. Thank you for posting this great video and kudos on your ever so eloquent 'cyber too-dahani'.

 


Noosh Afarin

هموطن گرامی؛

Noosh Afarinبرای من فرقی نمیکند که شما چه نظری در رابطه با توانایی و یا ضعف زبان انگلیسی من دارید. با دیدن این کلیپ احساسات شما چنان تحت تاثیر قرار گرفت که موجب ضعف بینشتان شد، و وقت نگاه کردن به کلیپ، یکی دو حس از ٥ حس تان کارائی خود را از دست داد و متوجه نشدید که من تیتر خود خبر را بدون دستکاری در اینجا گذاشتم. و اینکه دست اندرکاران (ABC News)زبان مادری خود را بهتر از شما میدانند. به شاه شاهان پیشنهاد ترک کشور داده نشد، بلکه به او دستور داده شد که ایران را ترک کند.

 

                         آنکه ناموخت از گذشت روزگار، پنجه ی مرگش شود آموزگار

 

 

 

 

 

 


hooshie

Not a deamnd. Only an advice

by hooshie on

Noosh afarin

 

We know that your English is not good enough to know the difference between a demand and an advice but you can be at least honest, for once, and qoute something correctly. In the news clip there is not a single mention of the word demand, and not even advice, only a polite suggestion.

But hey, what difference does it make to you (LOL).