کارتون: رکوردِ قیمتِ مرغ شکسته شد

 کارتون: رکوردِ قیمتِ مرغ شکسته شد
by Omid Hast
08-Aug-2012
 

افزايش قيمت مرغ در ایران
در چند هفته گذشته که در بعضی نقاط ایران حتی به ۹ هزار تومان هم رسید به
يکی از موضوعات پر سروصدا در رسانه‌های کشور تبديل شده و صف‌هایی طولانی
برای خريد اين فرآورده گوشتی در شهرهای مختلف ايران شکل گرفته است.

حقِ نشر: استفاد از این کارتون بدونِ اجازه در محتوای دیگری بجز این ممنوع است.


Share/Save/Bookmark

more from Omid Hast