نان خشکی


Share/Save/Bookmark

persian westender
by persian westender
21-Jun-2012
 

نمیدانم، شاید وقتهایی بوده است که می‌خواستم یکی‌، فقط یکی‌ از آن گنجشک‌های خواب آلوده و پوف کرده‌ای باشم که روی سیم چراغ برق در امتداد یک غروب نارنجی به خط شده اند...و اگر این را آرزوی بزرگی‌ یافته‌ام حداقل لنگه کفشی باشم که آنطرف تر بر روی‌ سیم چراغ برق آویزان است و شاید قدمهای رهگذران را میشمرد... نمی‌دانم در غربت چرا زمان اینقدر به شکل پر رنگ تری ادراک میشود؛ یک حالتی است که انگار در هر قدمی‌ که در این خیابان‌های گمنام بر می‌داری، پیر شدنت را به چشم میبینی‌،،،و خاطره‌ها را مثل انبوه نان خشک‌های داخل گونی نان خشکی، در چرخ دستی‌ ات هن هن کنان یدک می‌‌کشی و درین غربت داد میزنی‌: "نان خشکی... نان خشک... "
نان خشکی را که حتما یادتان هست؟ در کوچه ها و محله‌ها می‌گشت و اقلام پلاستیکی؛ بخصوص آبکش را در ازای نان خشک‌های جمع شده خانوارها به آن‌ها میداد و نانهای خشک و کپک زده را در گونیهای وصله زده در چرخ دستیش به دنبال می‌کشید
این نیز لابد یکی‌ از مشاغل جدید کودکان کار در شهرهای کوچک و بزرگ ایران است، که تعدادشان در خیابانها روز به روز افزوده میشود و به کارهایی چون گلفروشی، آدامس فروشی، بلیت فروشی، گدایی، زباله گردی، کارگری جنسی‌،....میپردازند. کودکانی که شیوع ایدز در میان آنان حتی نگرانی‌ سرپوش گذاران شوربختی آنان را هم برانگیخته است.
//www.hamshahrionline.ir/news-172010.aspx
نردبانها برزمین افتاده اند
دارهای بی‌کسی اما بلند
کودکی در چهار راهی‌ گل فروخت
رودهای اشک او هر شاخه چند؟
و من هنوز، گونی وصله پینه خوردهٔ خاطرات خودم را در این خیابان کینگز، هن هن کنان به دنبال می‌کشم .....


Share/Save/Bookmark

Recently by persian westenderCommentsDate
مغشوش‌ها
2
Nov 25, 2012
میهمانیِ مترسک ها
2
Nov 04, 2012
چنین گفت رستم
1
Oct 28, 2012
more from persian westender
 
persian westender

Thanks divaneh

by persian westender on

...and you're right.

Best 

 

 


divaneh

Excellent Writing

by divaneh on

Excellent writing and a wonderful poem. Unfortunately these kids suffer the same neglect and brutality as the rest of the poor in that society. Just the wound is deeper.


persian westender

Thank you all

by persian westender on

......for reading and commenting.

 Best 

 


Multiple Personality Disorder

Excellent poem

by Multiple Personality Disorder on

Excellent writing, as always,,,


Azarbanoo

Very Nice, Sad Poem

by Azarbanoo on

Thank for sharing.


Souri

Very moving

by Souri on

Dear PW.

That one was very sad and tragic. 

Your short poem is so touching, I shared it at facebook. 

Thank you.