چهار رباعی


Share/Save/Bookmark

persian westender
by persian westender
27-Feb-2009
 

 خسته از مظروفم و از ظرفها

خسته‌ام از بارش این برفها

گرچه جان گاهی‌ جوانی‌ می‌کند

کار ما بگذشته از این حرفها

 ***

 ذهنم به خواب میرود چونان که مغروقی

آرام و سنگین به زیر آب میرود

و در فرایند رفتن به عمق خواب

سوال بزرگ به پیشواز جواب میرود

***

 اگر در پی‌ منی‌، هان بدان‌ای مرگ!

مرا توانی‌ یافت بر قله‌های سترگ

تک درختم تنها، نشسته در دل دشت

به خویش خوانده‌ام همه توفان و تگرگ

***

 زندگی‌‌ام را مرور می‌کنم، به چه عالیست!

تشویش و دلهره در عین بی‌ خیالیست

 فکر کنم آخر به سیم آخر بزنم

آیا این همان بحران میانسالی ست؟!  

 

 

 ژانویه ۲۰۰۹


Share/Save/Bookmark

Recently by persian westenderCommentsDate
مغشوش‌ها
2
Nov 25, 2012
میهمانیِ مترسک ها
2
Nov 04, 2012
چنین گفت رستم
1
Oct 28, 2012
more from persian westender
 
persian westender

Thank you every one

by persian westender on

J J : I agree, however the wisdom comes with a price..a critical price!

Ana101: Shoma lotf darid. Thanks for reading.

Esmal Latte: Bamazze bood.. What if Valentine coincide with mid-life crisis?!

Souri Jan: It looks like you read my blogs seriously! Good catch…ta char nashe bazi nashe! many thanks

 

 


Souri

They are great

by Souri on

The all 4 robaees are really beautiful. thanks for shring. The second one, does it come from your AAB o KHAAB collection you had posted last time ? :-)


default

صحبت از شستن

اسمال لاته (not verified)


صحبت از شستن ظرف و ظروف شد این هم برای شما!

//www.payvand.com/news/09/feb/Iranian-men-val...


Anahid Hojjati

Amazing. Touching and

by Anahid Hojjati on

Amazing. Touching and heartfelt.  Spoken from the heart. At first I thought I liked the last two better but after rereading, all four are beautiful.  We shall all be so enlightened to have a mid-life crisis like this. 


Jahanshah Javid

:o)

by Jahanshah Javid on

Deeeeelighful. Really enjoyed it.

Mid-life crisis? This is no crisis. This is awareness and wisdom.