در هیبت ققنوس

persian westender
by persian westender
02-Apr-2009
 

 من همان گنجشک کوچکم

 که به عشق دیدار تو

خویش را به شیشه پنجره اتاق میزند.

یا آن چکاوکی که

 مردن در دستان تو را

با کوچ هم بالانش طاق میزند

من بی‌ درنگ آن پروانه‌ای شدم

که در حسرت نگاه تو

خویش را به شعله چراغ میزند.

ما در هیبت سیمرغ تو را میجوییم ...

.ما در هیبت ققنوس تو را می‌‌یابیم

و بدان این خود سوزی

طعنه به شبنم گلهای باغ میزند

.

  مارچ ۲۰۰۹


Share/Save/Bookmark

Recently by persian westenderCommentsDate
مغشوش‌ها
2
Nov 25, 2012
میهمانیِ مترسک ها
2
Nov 04, 2012
چنین گفت رستم
1
Oct 28, 2012
more from persian westender
 
persian westender

Merci Orang for reading

by persian westender on

Merci Orang for reading it.

 


Orang Gholikhani

beautiful

by Orang Gholikhani on

Thanks

Orang