این همان پس- کوچه ست


Share/Save/Bookmark

persian westender
by persian westender
14-Jul-2009
 

همه می‌دانند کافتاب این تابستان،
 

خبر از زایش طوفان غریبی دارد...
 

شاید اما که ندانند در این شهر بزرگ
 

کوچه‌ای بودست، گمنامتر از هر کوچه
 

کوچه‌ای که به گواه سنگفرش زخمی
 

پیر شد یکشبه از آنچه که دید
 

پیر شد، پیر تر از قلعه بم
 

سر فروهشته تر از بید غمین
 

از همه کینه که بر سینه او ریخته ‌اند
 

از همه خون به ناحق ریخته بر دامانش
 

از سر سرخ همه حلا جان، بر بلندای سر دیوارش آویخته ‌اند.

 ...

این همان پس کوچه ست
 

که زمانی‌ پدری -نان داغی در دست-
 

به تمنای نگاه فرزند،
 

به سبکباری بادی در دشت، از دلش رد میشد
 

این همان پس کوچه ست،
 

کودکانش همه شوق
 

یک جهان خنده درش جاری بود
 

و
 

باغچه بی‌ پیرایه،
 

لهجه ساده خود را به همه می‌‌آموخت
 

این همان پس کوچه ست که درآن نیمه شبان
 

آتش عشق جوانی بی‌ محابا میسوخت
 

اینک اما افسوس
 

کوچه از هجمه پرحجم و نفس گیر، فروبشکست ست
 

دیربازی ست که این پس کوچه
 

سر فرو برده در این اندیشه
 

از چه سهراب در افتاده به خاک؟
 

از چه رستم نوشدارو بر دست
 گشت در بند به آیین ضحاک؟

 ....

کوچه گر پیر شد ست،

 این همان کوچه ماست...

۲۲ تیر ۱۳۸۸


Share/Save/Bookmark

Recently by persian westenderCommentsDate
مغشوش‌ها
2
Nov 25, 2012
میهمانیِ مترسک ها
2
Nov 04, 2012
چنین گفت رستم
1
Oct 28, 2012
more from persian westender
 
Farnoosh

Respect

by Farnoosh on

Thank you.


persian westender

Dear Nazy

by persian westender on

I am blessed by your kind words. And I appreciate your thoughtful invitation.

 


persian westender

Dear Anahid

by persian westender on

I am so grateful for your words of encouragement, but I see my poem way behind of those great works. Thank you

 


Nazy Kaviani

Dear Persian Westender:

by Nazy Kaviani on

Your poem is heartfelt, beautiful, and poignant. I am grateful to you for accepting the invitation. You are a talented poet with a heart of gold which beats for Iran. Thank you.


Anahid Hojjati

persian westender, your poem is at level of poets I grew up with

by Anahid Hojjati on

Dear persian westender, your poem is very beautiful like those of poets I grew up with in Iran, pre IRI.