حروف اختصاری فارسی


Share/Save/Bookmark

persian westender
by persian westender
31-Mar-2011
 

حروف اختصاری در نوشتار‌های روزانه کاربرد فراوان دارند. در زبان انگلیسی‌  و بخصوص در متن‌ها و کامنتهای اینترنتی، این حروف اختصار  جای خود را به خوبی‌ در مکالمات مجازی باز کرده‌اند. این نوع نگارش بخشی از فرهنگ دنیای مجازی را تشکیل داده، و البته در اس ‌ام اس هم مورد استفاده فراوان قرار می‌گیرد. نمونه‌هایی‌ از این واژگان که درهمین سایت هم به کرّات در کامنتهای انگلیسی‌ استفاده میشوند، عبارتند از

ROFLMAO: Rolling On Floor Laughing My Arse Off

LOL:laughing out loud

WTF:  what the Fu..k 

 

باتوجه به کاربرد روزمره این حروف اختصاری، و با توجه به جای خالی‌ آنها در زبان فارسی‌، اینجانب پرشین وستندر مفتخرم برای اولین بار تعدادی از این حروف اختصاری را به عنوان پیشنهاد معرفی‌ کنم تا در :صورت صلاحدید، در نگارش متنها و کامنتهای اینترنتی، به ویژه در این سایت، مورد استفاده قرار گیرد

امچُسَک: "این مزخرفات دیگه چیه سرهم کردی؟

 مشتقات آن : اجراکا: این جفنگیات رو از کجا آوردی؟

      مهچیدم:"معلوم هست چی‌ داری میگی‌؟

کحک:"کلی‌ حال کردم

خفن:"خیلی‌ فنی‌ نوشتی‌

بخ حبش: "بسکه خندیدم، حالم بد شدد 

بخ ددگ:   " بسکه خندیدم، دلم درد گرفت 

  سایرین هم میتوانند پیشنهادات خود را اضافه کنند. البته متاسفانه من قادر به پاسخگویی نخواهم بود ها!

 

 


Share/Save/Bookmark

Recently by persian westenderCommentsDate
مغشوش‌ها
2
Nov 25, 2012
میهمانیِ مترسک ها
2
Nov 04, 2012
چنین گفت رستم
1
Oct 28, 2012
more from persian westender
 
Ari Siletz

جناب پرژین وستندر

Ari Siletz


خوشحالم که "اخم" مورد پسند قرار گرفت. و در مورد پیشقدمی، امتیاز به کسی‌ میرود که اثر پای قدمی‌ را بر دیگران شاهراه کند، وگرنه بسیاری از اختراعات پیشقدم‌های گمنام داشته اند. از کوشش شما در پیشبرد زبان فارسی سپاسگزارم.  


persian westender

دوستان، از پیشنهاد‌های همگی‌ شما ممنونم

persian westender


به عقیده من نکتهٔ کلیدی، استفاده مکرر از واژه‌های منتخب هست تا جائیکه به تدریج آن واژه اختصاری (اکرونیم)، جا بیافتد. من در مقامی نیستم که این واژه‌ها را انتخاب کنم. خودم واژه "اخم" ( از خنده مردم) را می‌پسندم، چرا که از نظر مفهومی متضاد است و نیز به خاطر کوتاهی‌ واژه به یاد می‌ماند.

آری جان، اطلاع نداشتم که شما قبلا پیشقدم شدید، به هر حال این فقط یک پیشنهاد بود که بد نیست روی آن کار شود...

 


Azadeh Azad

It's complicated in Persian

by Azadeh Azad on

 

.

درخت هرچه بارش بیشتر سر به زیرتر      

دهچببسبز

      دهچ بب سبز    

ده چبب سبز

 


Ari Siletz

"اخم" : از خنده مردم.

Ari Siletz


این ایده را یک سال پیش در جریان انداختم ولی‌ شکار خوبی‌ بهره نشد. خانم آذرین صادق "اخم" را جایی بکار بردند و اختصار "کشک" هم کمی‌ مورد استقبال قرار گرفت ولی‌ معمول نشد با اینکه در این تار نما استفاده بسیار دارد. اینجا میتوانید مفهوم "کشک" را بیابید.


MM

nice start - here is some more

by MM on

ن2 = نفتی نشی!
مخش = ملا خور شد
خم = خبر مرگش
ادآگحنبر = اگر در آب گو*یدی حباب ندیدی بفهم ر*دی


divaneh

اقدام نیکویی است

divaneh


با تشکر از این خدمت فرهنگی شما. این هم سهم ما.

گ2 = گل گفتی

ب4= برو بذار باد بیاد


Esfand Aashena

چگها!

Esfand Aashena


چگها!
گخغکپرأخ = گوه خورده غلط کرده پدرسوختهٔ رقاص عرق خور!
ودف = WTF
بع = با عشق
ماخ = مردم از خنده 

!!

Everything is sacred


pedro

Funny, thanks pw.

by pedro on

بخ ددگ   this is so funny,

I am Persia. I pray to Ahoura Mazda.