سه قطعه شعر برای سه حیوان در فصل خشکسالی

سه قطعه شعر برای سه حیوان در فصل خشکسالی
by persian westender
04-Oct-2008
 

۱- ماهی‌                 

ماهی‌ مرده در این رود خشک         
نه آب بلکه ریگ خورده است

بهتر از هرکس میداند او               
کفگیر به ته دیگ خورده است

ماهی‌ را دیگر هروقت                    
از آب بگیریش تازه نیست

برای ماهی‌ سیاه کوچولو                
رود ره به   دریای بی‌ اندازه نیست

۲- شتر   

شتر در خواب هم پنبه دانه ای
به چشم نمی‌ بیند این روزها

شتر صحرا نورد هم دیگر
 ز بی‌ آبی‌ میمیرد این روزها

شاید این شتر به جای آب
سراب مرگ را دیده است

این شتر همان شتریست
که در خانه همه خوابیده است

۳- کلاغ

قصه ما گرچه به سر نرسید
این کلاغ هم به خانه‌اش نرسید

گویند کلاغ پرنده ایست تنها
 پس چه غم گر به لانه‌اش نرسید

کلاغ که مردار بسیار میخورد
 خود که مرده است به چکار میخورد؟

حتی کلاغ هم نماند که قار قار کند
همه را زین مصیبت خبردار کند


Share/Save/Bookmark

Recently by persian westenderCommentsDate
مغشوش‌ها
2
Nov 25, 2012
میهمانیِ مترسک ها
2
Nov 04, 2012
چنین گفت رستم
1
Oct 28, 2012
more from persian westender
 
persian westender

Thanks Souri

by persian westender on

Also thanks for introducing 'Behnevis' to this site for the first time.

 


Souri

Kalaagh

by Souri on

I liked it the best. Nice.