تماشای بدن


Share/Save/Bookmark

persian westender
by persian westender
21-Oct-2011
 

درین حالت برزخی و غریب، مایلم به ستایش از بدن زن بپردازم:

واقعیت اینست که من از تماشای بدن لخت زن سیر نمیشوم. هیچ چیز مانند انحنا‌های بدن متناسب جنس زن به من آرامش توام با تنش نمیدهد. اینهم یکی‌ دیگر از پارادوکس‌های جنسی‌ است. حالا این بدن می‌خواهد از هر نژادی و رنگی‌ و هیکلی‌ باشد (غیر از خیلی‌ چاق و خیلی‌ لاغر). از فرم شکم، شانه‌‌ها و بازوان کشیده... از انحنای متقارن لگن...از قوس کمر... از محل اتصال جناغ به سطح سینه ... زیربغل... درست جایی‌ که برجستگی پستانها شروع میشود، جایی‌ گنگ و غیر قابل رصد ... خود پستانها و بعد نوک قهوه‌ای پستانهایی که افتاده نیست و کوچک است. حتا اگر افتاده هست زیباست... فرم شکم و نافها که خیلی‌ حرفها برای گفتن دارند... و بعد به پوسی میرسیم که آنرا عجیب ولی‌ محجوب میبینم، حتا اگر تراشیده باشد، کمی‌ ترسناک است. البته هنوز قابل مقایسهٔ با دیک نیست که عضوی زشت تر، مهاجم و خیلی‌ عجیبتر به نظر میاید. با اینحال من در مقام اندام زن حرف میزنم که همه چیزش به نظر ظریف و زیباست. از فرم رانهای کشیده و باریک که وقتی‌ به تدریج به ساقهای خوش فرم تر متمایل میشود، به ستونهایی میماند که ساختمانی با شاهکار معماری را نگاه داشته اند... و بعد پاها و انگشتان. دیدن و فشردن آرام دست زن- دست همیشه ظریف و کشیده زن هم بینهایت لذتبخش است....

حالا همین بدنی که اینهمه تعریفش را کردم،

اینهمه دوستش دارم،

اینهمه به من انرژی می‌دهد،

دارد از من تهی میشود.

در روزی از تابستان که تاریخش مهم نیست


Share/Save/Bookmark

Recently by persian westenderCommentsDate
مغشوش‌ها
2
Nov 25, 2012
میهمانیِ مترسک ها
2
Nov 04, 2012
چنین گفت رستم
1
Oct 28, 2012
more from persian westender
 
persian westender

SAM, Iranian

by persian westender on

minds do not think alike!

 


Shazde Asdola Mirza

Honestly, I hadn't seen your blog, before writing my piece ...

by Shazde Asdola Mirza on

... I guess it's true: Canadian minds think alike!


persian westender

دیوانه جان،

persian westender


دیوانه جان، منظور من این چیزا نبود، ولی‌ تو خودتو لو دادی !

 


divaneh

آی گفتی

divaneh


I know of a few websites that I think you will find of interest ;)


persian westender

let's say

by persian westender on

It's power of imagination or whatever you say. The thing is that people use anonimity as a tool to attack or insult each other. Why not use it as tool to talk about something that we do not dare to talk usually: Sex (without being crude, vulgar and cheap)? 

 


nitemustfall

Dream On My Friend!

by nitemustfall on

I couldn't have said it any better than you described. But the best part is that you didn't lose her ... becasue you never had her to begin with... wake up and get back to reality :)

BeninTx