"بچـه های ایـران": داریـوش اقبالی


Share/Save/Bookmark

"بچـه های ایـران": داریـوش اقبالی
by R2-D2
12-Feb-2010
 

داریـوش

 

Song: Bache Haye Iran (Iran's Children), Performed by Dariush Eghbali

 

 

 بچه های ایران

بچه ها اين نقشه جغرافياست
بچه اين قسمت اسمش آسياست
شكل يك گربه در اينجا آشناست
چشم اين گربه دنبال شماست
بچه ها اين گربه ......
ايران ماست.
بچه ها اين سرزمين نازنين
دشمن بسيار دارد در كمين
داغ دارد هم به دل هم بر جبين
بوده نامش از قديم ايران زمين
يادگار پاك قوم آرياست
بچه ها . بچه ها
از گروه و هر نژاد
دست اندر دست هم بايست داد
فارق از هر زنده باد و مرده باد
سر براه مملكت بايد نهاد.
مام ميهن عاشق صلح و صفاست
بچه ها اين پرچم خيلي قشنگ
پرچم سبز و سفيد و سرخ رنگ
هم نشان از صلح دارد هم ز جنگ
خار چشم دشمنان چشم تنگ
افتخار ما به آن بي انتهاست
بچه ها اين خانه اجدادي است
گشته ويران تشنه آبادي است
خسته از شلاق استبدادي است
مرحم دردش كمي ......
آزادي است
مرحم دردش كمي آزادي است
بچه ها اين كار فرداي شماست
اين كار فرداي شماست

 


Share/Save/Bookmark

more from R2-D2
 
yolanda

.....

by yolanda on

*********************************************************** English translation by PNMMA
************************************************************* Kids, This is the Geography Map
Kids, This part is named Asia
A shape of a cat is familiar in here
This cat needs your help
Kids, This cat is our Iran...

Kids, This lovely territory
has many enemies in in ambush
Has sadness in heart and brow Its been named Great Persia since ancient
Its the memory of the great people named ARYAEES
Kids, Kids,
From any group or Race
We should give a helping hand to each other
With out saying any "life to" and "Death to"
We should think about country's success
The Mom of this motherland
loves peace and purity Kids, This beautiful flag
Flag of Green and white and Red Colors
Has signs of Both Peace and War
A pain in the hearts of evil enemies
Our honor to it is endless

Kids, This is the place of our ancestors
destroyed, eager to improve
Tired of lash despotism (badness of despotism)
Remedy to its problems is FREEDOM
Remedy to its problems is FREEDOM

Kids, this is your future's job
This, is your future's job (To bring freedom)