رئیس علی


Share/Save/Bookmark

رئیس علی
by Red Wine
29-Dec-2008
 

 دگر شب شد که دل بی تاب گردد

دو چشمم نا ميد از خواب گردد

عجب باريست بر دوش تو فايز

که بر کشتی نهی غرقاب گردد

---

شهريور ماه است...اون شب هوا حسابي خفه بود، تا چند لحظه قبل حتي ماه رو ميديدي كه چطور نورش رو از اسمون قايم ميكرد...اون شب تصوير ماه توي بركه غمناك بود، اون شب كمر نخلهاي تنگستان خميده شده بود...اون شب ، صداي ضجه و صداي عزاي مردم دشتي ، سكوت خشك دشتستان ، تنگستان و بوشهر رو شكسته بود... اون شب شروه با درد خونده ميشد... اون شب نامردا رئيس علي رو از پشت با تير زده بودند... اون شب بوشهر ، ايران،  يكي از بزرگترين قهرمانهايش را از دست داده بود.

---

امشب تمام مدت از رئيس علي ميخواندم و از زندگيش درس ميگرفتم...امشب دلم افتاد به زير پايم و انگاري قايق دلم توي تلا تمي از درد گرفتار شده بود... رئيس علي ،  رئيس علي دلواري بزرگ مرد بوشهر، چه بزرگوار زيست ، چه ساده و چه نيك كردار.


نگاهم میل طغیان دارد ا مشب

گلویم بغض باران دارد امشب

برای خلوت خود همزبانی

دل من چشم گریان دارد امشب

---

رئيس علي دلواري‌ ، فرزند رئيس محمد،از بزرگان غيور تنگستان بود.يك مشروطه خواه واقعي ، يك دلاور شجاع بود كه سالها در برابر انگليسيهاي متجاوز جنگيد و انان را در نبردهاي بيشماري با شكست مواجه ميكرد.

در ان سالهاي زور و ستم حاکمان و دوران خانپروري برده داري  رئيس علي خواهان ازادي سرزمينش و مردمش بود كه در ان ايام، به صورت غير مستقيم با دخالت انگليسيها و روسها اداره ميشد.

اكثر سياستمداران ايراني ، خود را به تاجداران انگليس و روس فروخته بودند.اناني هم كه پاك بودند ، از تنهائي و دست خالي بودن خود رنج ميبردند.بسياري از هموطنان ما بيسواد بودند و بيخبر از نامردي روزگار و گرگهاي انسان نما...

در اين ميان رئيس علي به همراهي چند تفنگچي، راهي را برگزيده بودند تا بدان وسيله نظاميان انگليسي را از جنوب بيرون كنند.

قيام رئيس علي دلواري‌،استعمارگران انگليسي را عاصي كرده بود،مبازه ايشان و تفنگچيهاي وفادارش زبانزد اهل جنوب بود و به وسيله بلم نشينان بندر،تا دور دست تعريف ميشد و موجب افتخار انان بود.

---


اما حيف و صد افسوس كه ايرانيان نوكر ماب و بد ذات , خواهان مال اندوزي بودند و بيشرمانه با كمك خارجيان , مردان و زنان ايراني ازاديخواه را از بين ميبردند.

اين افراد , از بيسوادي , مذهب و احساسات مذهبي مردم سواستفاده ميكردند و انان را بر عليه ان ازاديخواهان ميشورادند.

بيچاره مردم ايران كه هميشه مظلومانه حق خود را باختند و به اشتباه سر تعظيم فرود اوردند بر خداياني كه هيچ كدام ايراني نبودند و در پيچ و تاب اناني كه خواهان اموزش مردم و نشان دادن راه درست بودند, به راههاي اندوهباري , به قتل ميرسيدن.

---

در انشب ‌، رئيس علي به همراهي مردان تفنگچيش ‌، شبيخون ديگر بر خفاشان انگليسي زده بودند... حق در كنارشان بود و عجب دليرانه ميجنگيدند... در اين حال بود كه رئيس علي مطمئن از پيروزي ، همچنان بر كفتاران اجنبي ميتاخت و عجب زيبا نشانه ميگرفت و زيبا گلوله بر هدفش مينشست...در اين زمان يكي از همراهانش از پشت ايشان را نشانه گرفت و شليك كرد... چه خائنانه رئيس علي را به هدف گرفت و چه مظلومانه رئيس علي كشته شد.


---

صداي نی انبان  از دور ميايد... صداي سنج و بوق ... صداي  ضرباهنگ غم الودي از كنارههاي سرزمين سوخته دشستان ميايد ... راه را باز كنيد ... قهرمان دارد ميايد ...  رئيس دلواري به همراهي تفنگچيان دليرش ميايد ...


Share/Save/Bookmark

more from Red Wine
 
default

Khaan Ebi

by T.h.e.P.o.p.e. (not verified) on

That was a great detailed bio...
Thanks buddy! You rule!!


ebi amirhosseini

Re : A true hero...

by ebi amirhosseini on

با اجازه " رد واین " عزیز :

 

 

تنگستان منطقه‌اي كوهستاني در جنوب شرقي بوشهر است‌ و از جنوب دشتستان بوشهر تا ساحل دريا امتداد دارد. شهرستان تنگستان شامل تنگستان شمالي به مركزيت «اهرم‌» و تنگستان ساحلي به مركزيت «دلوار» است‌.
«دلوار» زادگاه و محل فرمانروايي «رئيسعلي دلواري‌» فرزند رئيس محمد است كه در كشاكش جنگ اول جهاني و در حمله انگليسي‌ها به بوشهر، رشادت بسياري از خود نشان داد و به شهادت رسيد.
نظاميان انگليسي پس از آن كه در 17 مرداد 1294 بوشهر را اشغال كردند، در 22 همين ماه‌، با چندين ناو جنگي و صدها سرباز هندي وانگليسي به منطقه تنگستان يورش بردند.
مردم مبارز جنوب ايران طي دو قرن اخير چندين بار با استعمارگران درگير شده‌اند، اما قيام «رئيسعلي دلواري‌» در خلال جنگ اول جهاني نقطه عطفي در مبارزات مردم جنوب به شمار مي‌رود.
دلواري، 1260ش‌. در روستاي «دلوار» متولد شد. دوران كودكي را در زادگاهش و با فراگرفتن فنون رزمي‌، اسب سواري‌، تيراندازي، و آموختن قرآن و ادبيات فارسي سپري و در تيراندازي مهارت خاصي كسب كرد. با آغاز انقلاب مشروطه ـ 1285 ش. ـ رئيسعلي در حالي كه بيش از 25 سال نداشت‌، از جمله پيشگامان مشروطه در جنوب ايران بود. به همين دليل در دوران ديكتاتوري محمدعلي شاه قاجار عليه حكومت وي در جنوب دست به اسلحه برد ودر 1288 ش. توانست به كمك تفنگچي‌هاي خود، بوشهر را از سلطه عمال محمدعلي شاه آزاد سازد. با تصرف گمرك بوشهر كه در اجاره انگليسي‌ها بود، نيروهاي اين كشور به دخالت نظامي در منطقه پرداختند و جنگ و گريزي آغاز شد كه تا سالهاي جنگ اول جهاني ادامه يافت‌. در كشاكش جنگ‌، با وقوع انقلاب بلشويكي و خروج نظاميان روسي از ايران،انگليسي‌ها تعرضات خود را به سمت شمال گسترش دادند. در همين حال تنگستاني‌ها نيز به حملات خود عليه انگليسي‌ها شدت بخشيدند. در يكي از شبيخون‌ها ـ 21 تير 1294 ـ دو ژنرال بلندپايه انگليسي همراه با دهها سرباز انگليسي و هندي جان خود را از دست دادند. با وقوع اين حادثه نيروهاي انگليسي در 17 مرداد 1294 شبانه بوشهر را اشغال كردند و در 22 همين ماه به روستاي «دلوار» مركز تنگستان ساحلي يورش بردند. آنان در اين حمله بامقاومت زيادي روبرو نشدند، زيرا روستا خالي از سكنه شده بود. انگليسي‌ها نيز به ويران ساختن خانه‌هاي مردم و قطع نخل‌ها پرداختند. تنگستاني‌ها پس از اين رويداد، غالباً روزها آرامش خود را حفظ مي‌كردند و شبها به نيروهاي انگليسي شبيخون مي‌زدند و با هر شبيخون تلفات سنگين انساني به اين نيروها وارد مي‌آوردند. در جريان يكي از اين حملات رئيسعلي دلواري در 12 شهريور 1294 از پشت سر هدف گلوله يكي از همراهان خائنش قرار گرفت و به شهادت رسيد، اما نهضتي كه او درجنوب ايران به راه انداخت تا سالها مايه وحشت انگليسي‌ها بود.

نبرد رئيس علي : زندگينامه رئيس علي دلواري

//www.iranibook.com/shopping/shopexd.asp?id=290

Ebi aka Haaji

 


ThePope

A true hero

by ThePope on

Another of Iranzameen's courageous warriors.
But unfortunately, so little is known about Re'ees Ali, one of the few patriots of that era...

RedWine, Thank you for sharing,,,
More info on him will be greatly appreciated...

ps    "..., SHABEEKHOON-e deegar bar..., HAGH dar kenaareshoon bood-o ajab DALEERAANEH meejangeedan..."   -I loved it!


default

Deja vu!

by Ajam (not verified) on

Interesting how economic sanctions coupled with pretexts such as rebellion and rogue behaviour... are still used by the global bullies to maintain their dominance over the vital reserves of the Persian gulf! And there's always new generations of "Iranian" lined up to provide them with assistance!


Princess

Dear Red Wine,

by Princess on

Thank you for your sensitive soul and this post!

Every time I learn something about our history, I walk away with a heavy heart. It is painful that for every brave and honorable hero in our history, we also learn about tens, if not hundreds, of cowards who betrayed them and their cause.

Long live the memories of the Ra'ees Alis of Iran!


Maryam Hojjat

Iranian hero!

by Maryam Hojjat on

Thank you for introducing such patriotic & brave hero to the readers of this site.

Ebi,

My thanks goes to you too.

Payandeh IRAN


Manoucher Avaznia

داستان از مام

Manoucher Avaznia


داستان از مام میهن ساختی

آتشی درجان من انداختی

گرچه کوتاه است طول یادوار،

جان من خوش قصه ای پرداختی.

 

سپاسمند شراب سرخ


ebi amirhosseini

Redwine Jaan

by ebi amirhosseini on

Sepaas for sharing!

 

 

Ebi aka Haaji