روزي كه با چه گوارا قهوه خوردم


Share/Save/Bookmark

روزي كه با چه گوارا قهوه خوردم
by Red Wine
11-Sep-2008
 

هاوانا... بين خيابان ششم و هشتم , كه بهش سكستازو به اسپانيش ميگويند, با حضور ال كماندانته(فرمانده) قهوه سفارش دادم.بار قديمي هست و در ديوارش پوشيده از عكسهاي ال كماندانته هست.پيرمردي كه مشغول نوشيدن هست , به من نزديك ميشود, ميفهمه كه علت بغض من چي هست ... او رو به خوردن قهوه دعوت ميكنم او هم من رو به كشيدن يك سيگار برگ .

***

قضيه مربوط به دو سال پيش هست.يكي از دوستاني كه در تلويزيون دولتي فرانسه كار ميكند, من رو دعوت به همكاري در يك پروژه تلويزيوني براي كانالهاي فرانسوي و اسپانيولي ميكند.

اسم پروژه هست :ارنستو چه گوارا

***

اولين باري كه اسم چه گوارا رو شنيدم, در ايران بود به وسيله پسر داييم كه سيبيل استاليني داشت و مثل هر كمونيستي, حرفاي مضحكي ميزد.او به من گفت كه اين تاواريش (چه گوارا) كمونيست بوده است و امريكا او را كشته است.

سالها طول كشيد تا فهميدم كه چه گوارا نه تنها كمونيست نبوده است , بلكه هيچ وابستگي به حزب و حركتي مشخص نداشته است.

مثل هميشه, يك باره ديگر فهميدم كه در ايران بهم دروغ گفته اند و واي بر ما كه انقدر ملتي ساده و زودباوريم !

***

چه گوارا از مردم بود.عضو خود مردمي بود كه براي انها خالص و مخلص ميجنگيد. چه گوارا احزاب سياسي رو پايه تفرقه بين مردم ميدونست.از امريكا نفرت دشت به خاطر امريكاييهاي دجال و پول پرست.منظورش از امپرياليست ان ادمهايي بود كه به خاطر منافع خود, مردم رو زير پا له ميكردند.چه گوارا عاشق مردم بود.او قهرمان بي پرچم و بي ارتشي بود كه از مقام و قدرت به دور بود.چه گوارا مردي كامل بود كه هميشه در فكر ايده و عقايد جديد براي ازادي مردم در بند بود.چه گوارا عاشق ازادي بود.چه گوارا ازاديخواه بود نه سياستمدار.چه گوارا به انقلاب اميد داشت نه به كودتا.چه گوارا با مردم خوش بود نه با پول و زندگي مرفه.

***

در اين دنيا ديگر كسي مثل او نداريم.حتا ماركسيستها ، كمونيستهاي امروزي كه باعث بد بختيه كوبا كره شمالي و چين هستند ، از خجالت ، اسم ال كماندانته را از كتابهايشان حذف كرده اند.

چون در ان زمان او هرگز نتوانست با حکومت‌های کمونیستی جهان کنار بیاید. به کمونیسم متعارف شوروی اعتراض داشت، و نتوانست با روش‌های کاسترو در کوبا کنار بیاید، چرا که کمونیسم، در اندیشه‌ی او چیزی متفاوت با آن برداشت رایج بود.

امروزه روز ساده لوحني مثل چاوز، مورالس ، اورتگا احمقانه معتقد به اين هستند كه از چه گوارا تقليد ميكند و خود را از ما بهتران ضد امپرياليستي ميدانند ولي غافل از ان كه چه گوارا کاملاً این دنیایی بود،‌ می‌جنگید، کار می‌کرد،‌ عشق می‌ورزید، اما هرگز هدفش را فراموش نمی‌کرد .

***

دير وقت شده است و بايد به هتل برگردم... رو به عكس ال كماندانته ميكنم و به سلا متيه ايشان مشروب ميخورم.

دلم گرفته... چهل و يك سال از مرگ فرمانده گذشته... به مدارك و كتابها, سخنرانياوعكسهاي وي نگاه ميكنم...

***

 نهم اكتبر 1967 هست,از سال چهار صد مايا ... فرمانده تنهاست...دوستانش در زير شكنجه غريبانه جان باختند... فرمانده خواستار عدالت بود ولي دستور دشمن چيز ديگر بود.

 عصر هنگام سربازان بوليويائي او را به كنار ديواري برده و وحشيانه به تير ميبندند ... انها فرمانده را كشتند ... ان روز سياه , تمام قاره امريكا لرزيد ... در ان روز ال كماندانته شهيد راهي شد كه خود وي باز گشاي ان بود.ازادي .


Share/Save/Bookmark

more from Red Wine
 
Souri

another Che guevara clip

by Souri on

It's funny....I was just looking for a song of Ebi today, when suddenly I find this one. It remind me of your love for Che guevara, think you may enjoy it :

 

//www.youtube.com/watch?v=4Zdo4o9UU5U&feature...


Red Wine

...

by Red Wine on

Souri jan you should wait for it,when i have them,i will tell you how you can watch them :=) .


Khar

Hasta Siempre - Comandante Che

by Khar on


Souri

Which ones ?

by Souri on

Would you tell me their name please ? You know I live in Canada and have no Spanish satelite. But we have some French channels.

Please give me more info about those movies, so I may buy them from the French TV.


Red Wine

...

by Red Wine on

Yes dear Souri , I watched The Lost City .

Is not a very good movie about 'Che' but i liked how played there Mr Garcia ! .

Pls get ready for other two movies about 'Che' by French and Spanish Tv . 

 


Souri

Btw

by Souri on

I know I will be off track (as always !!) now if I talk about a movie I really enjoyed. But I want to talk about "The lost city" with Andy Garcia. Did you watch it Red wine ?


Put aside your love for Che guevara and the Communism for a moment.
I love Andy Garcia and love all his movies, but this one is also directed
by him and was one of the nominated movies for the Oscar. You will see
Che guevara (personage) in one part, almost about the end of the movie.
Hope you will watch the movie if you didn't yet.


Majid

As I said in another thread

by Majid on

I do like this new version of our own "Red Wine" and I'm enjoing it much better.

Like you, I've gotten sick and tired of "Daei Jaan " haa in this site,

This new "old" Red Wine is some fresh air much neede!

Salaamati


Party Girl

مجید

Party Girl


من فکر می کنم شراب قرمز را در سانفرانسیسکو عوضش کرده اند.  آن  مرد "رونوشت کن و بچسبان" را برده اند و این عاشق دلخسته’ متفکر را داده اند.  جان من صدایش را در نیار.  بذار کیف کنیم.  مردیم از بس بلاگ های بازیافت شده و باز تکرار شده’ دوستان را خواندیم.  بذار یک نفر که روی این سایت دنبال دشمن خیالی و واقعی و دزد و  زن و شوهر نمی گردد و حرفی برای زدن دارد بزند و ما هم حالش را ببریم.

اما شراب قرمز جان، جان من دیگر پشت سر کالیفرنیا حرف نزن.  به تو یکی که بدی نکرده اینهمه به محبوبیتت افزوده شده!


Red Wine

...

by Red Wine on

Souri jan ,i will write about that later...maybe you and ther other  dear friends undrestand me better .

God Bless you All :=) .


Souri

Redwine jan

by Souri on

thanks for the clarification. I couldn't even imagin you were a journalist.

Why did you hide your so great qualification from us, for so long ?


Red Wine

...

by Red Wine on

Souri jan the autor is me.i decided to write and no more copy and paste.

I will write more and no more using the other stuff .

Thank you all of you for your support.


ebi amirhosseini

Dear Samsam & Majid !!

by ebi amirhosseini on

I won't be surprised to find out that our dear Redwine was acutaly behind the " university students riots" in late 60's in France!!.Next think you know,he might write about " how to make a Molotov's Coctail " with a Redwine's bottle & a Cuban cigar?!.

best wishes


Souri

dear Red wine

by Souri on

I enjoyed this story, very much. Thank you.

But this one, is not in the category of "Memories from California"...

Indeed it is not your story, isn't it ? The author of this story is not you?

Nevertheless, this was very interesting blog and we liked it. Just wanted you
mention the author's name. Sometimes just a little neglecting of this
type can be so confusing and cause you some future trouble.

People may ask you some questions to which you will not be able to answer. Thank for clarifying this subject.

Truly yours,


default

samsam1111

by Hassan kachal (not verified) on

خیلی‌ باحالی‌ عزیز. خوش حالم که هنوز اینجا هستی‌ و میدون را خالی‌ نکردی.همین جا باش جایی‌ نرو.به آدم‌هایی‌ مثل تو در این سأیت خیلی‌ احتیاج داریم و خیلی‌ هم باحالی‌.مجید شما را هم دوست داریم غصه نخور :-)


Majid

این

Majid


این کالیفرنیا ی لا مسب چه میکنه با آدما!! انقلابی‌ کردن "رد  واین" کار ساده‌ای نیست!

بابا جان مواظب باش ، دیگه اینور‌ها  نیا ، خطر ناکه! ببین چه بروز رفیقمون آوردن ها!

گور به گور بشن این کومونیست‌ها الهی !

 


samsam1111

Red wine! & hassan kachal

by samsam1111 on

They say the reason LA has such beautiful sun set  is the smog..& the reason Red wine writes such nice Farsi essays is the Coffee & Cigarette mix..

From another Coffee drinker & Smoker :) ..


default

redwine

by Hassan kachal (not verified) on

نوش جونت، قهوه بخور ولی‌ کمتر از این نجسی لب تر کن.خودت رو می‌‌کشی ها!همش غصه می‌‌خوری میدوی هی‌ سیگار می‌‌کشی‌ و مشروب می‌‌خوری.این که نشد کار ؛-)بازم بنویس که خیلی‌ خوب می‌‌نویسی. فقط کمتر نجسی بخور :-)