روزهاي سبز و ابي.قسمت دوم


Share/Save/Bookmark

روزهاي سبز و ابي.قسمت دوم
by Red Wine
23-Sep-2008
 

از بالا كه نگاه ميكني ،انبوهي از بوته هاي انگور رو ميبيني،با اينكه تابستان رو به اتمام است،تمام دشت اطراف مادريد سبز است و عجب سبزي !

مادريد يكي از رومانتيكترين شهرهاي اروپاست !شايد در مديترانه،تنها حريفش رم باشد ،تمام شهر زيباست ،مثل يك اهنگ موزون ،مثل نتهاي موسيقي... در مادريد هيچ چيزي اضافه نيست، بي روح نيست ،بي معني و خالي از عشق نيست.

ترجيح ميدم كه با اتوبوس به هتل برم.هتل در مركز شهر قرار دارد و در نزديكي ان ،ويلاي  دوشس البا را ميبينم،هماني كه نقاش بزرگ ،گويا، تصوير عريان مادر بزرگش را كشيد.

اگر به مادريد ميرويد فراموش نكنيد به خيابان ،كاجائو، گران ويا ،سول برويد.

تميزي شهر به كثيفي پاريس و لندن دهن كجي ميكند...چه خوش هستند انهائي كه از اين نعمت برخوردار هستند.

به چند جا كه دعوت هستم ، سر ميزنم.موزه پرادو ، گالري تيسن ،موزه امريكا ، پاسارلا سيبلس و ....

جاي شما دوستان خالي .

بعد از چند روز كار،به كافه بار كولي ها ميروم...

 تمام در و ديوار پوششي از عكسهاي خوانندها،رقاصان موزيك فلامنكو  را دارد... از همه مهمتر كامارون هست كه هنوز نواي گيتارش و صداي گرمش تن هر عاشقي را به لرزه مي اندازد.

و اما زن... زن اسپانيولي مثل اتش است...

اتش را ديده اي  ؟ رنگ سرخ و نارنجيش ... ديده اي ؟ در هوس ان هستي كه  هنگامي كه زن اسپانيولي ميرقصد، از او بوسه اي بدزدي و او را در اغوش گيري و تا سحرگاه با اين اتش دمساز باشي و عاشقانه بسوزي انگاري كه ديگر لحظه به پايان دنيا نمانده و تو هر چقدر نوازنده ساز را تندتر ميزند ،تو بيشتر به دور زن اسپانيولي ميچرخي و نفسهايت با نفسهايش يكي ميشوند و بدن داغتر ...

اين را بايد تجربه كرد... در اتش سوختن...عاشقانه سوختن را بايد تجربه كرد.

در اخر به جشن پايتخت نشينان ملحق ميشوم...اسپانيا بر ايالات متحده در تنيس،جام ديويس غلبه كرد...فعلن شاه جوان است ،بيست و چندي بيشتر ندارد ، شاه اسمش نادال است.

مادريد سبز است و روزهايش گرم،مادريد زيباست حتا در شب...همه تا صبح بيدارند ،انگاري در بهشتند...انگاري مادريد بهشت است و عجبا،صد عجبا كه در اشتباه نيستند.

---

شب شما عزيزان خوش .


Share/Save/Bookmark

more from Red Wine
 
default

Eshgh or Havas

by Yass (not verified) on

You are a very sensitive person, but I think you are not clear with the meaning of love!
I like you writing style and I've never been in spain. After your description, I really want to visit there.


default

‫عاشقی آقا ردواین

Antonio (not verified)


‫و عشق چیز خوبیست. ولی یک چیزی: ، نمیدونم چطور زنهای اسپانیائی را اینقدر زیبا میبینی، من هر چی زن اسپانیائی دیدم قد کوتاه، پشمالو و سیبیل دار بودن ... البته تا مادرید دنبالشون نرفتم من سر بارسلون آتیشم کور شد.

‫به امید بلاگ بعدی،