محمود سه کله

reza007
by reza007
23-Jan-2010
 

فکر میکنم اسم خواننده آقای تهرانی باشد. شعر و ترانه از خواننده ترانه معروف یار دبستانی ست. فتو شاپ و مونتاژ از رضا 007Share/Save/Bookmark

Recently by reza007CommentsDate
16 آذر
1
Nov 22, 2011
Is god real?
-
Dec 21, 2010
چوپان دروغ گوی نورانی
2
Oct 02, 2010
more from reza007