منحرف ابوی بی‌ ناموسته!

منحرف ابوی بی‌ ناموسته!
by Roozbeh_Gilani
30-Jun-2011
 

علی‌ خامنه‌ای، قاتل مردم ایران، دزد درامد‌های نفتی‌ ایران که معرف حضورتان حتما هست. به هر حال، این فرعون  خراسانی، بعد از کشتار و تجاوز جنسی‌ و شکنجه دادن مردم مظلوم ایران که فقط خواستار حق خود بعد از این به اصطلاح انتخابات اسلامی بودن، اون چنین به سرش زده که حالا به جون مردم سوریه افتاده  که اونها هم به پا ایستاده‌اند که از حقوق خود در برابر بشر اسد دزد و جانی، عضو باند دزدی و تروریستی ولی‌ فقیه دفاع کنند. این قاتل پیر سگ، عصبانی‌ و دیوانه از مردم شجاع سوریه که عکس منفور او را به آتش کشیدند،  حالا شروع کرده اتهام "انحرافی" بودن به مردم شجاع سوریه میده.

یکی‌ بهش بگه انحرافی خودتی، احمدینژادت، و تمام جدّ و ارواحت.

//www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/07/110630_u01_syria-new.shtml


Share/Save/Bookmark

Recently by Roozbeh_GilaniCommentsDate
Islamo Fascist Paedophiles in London.
87
Dec 01, 2012
For Sattar Beheshti
2
Nov 06, 2012
For a fist full of Dollars, For Syria!
2
Oct 07, 2012
more from Roozbeh_Gilani
 
Roozbeh_Gilani

برگزاری تظاهرات صدها هزار نفری در سوریه

Roozbeh_Gilani


این هم جواب دندان شکن "انحرافیون" سوریه به ولی وقیح و برادر اسد!

//www.bbc.co.uk/persian/rolling_news/2011/07/110701_l28_rln_syrians_demonstrations.shtml

"Personal business must yield to collective interest."


Faramarz

Global Deviance!

by Faramarz on

چنان انحرافی نشونش بدن که دیگه از این غلط ها نکنه.

انحراف جهانی یعنی پایین تنه استکبار جهانی!


MM

RG - Your title could have been "khar khodeti"

by MM on

only a small violent cult-like group still believes in this crap.  When they turn, there goes the reesh-o pashm!


vildemose

Excellent post. In Imame

by vildemose on

Excellent post. In Imame Rahel, khaili jasoor shodeh...