مادر

مادر
by sajjad kohansal
17-May-2012
 

خلــقت عالــــــم مصــفا از صـــــفای مـادر است

مـــدح رب العـــالمیـن هم در ثنـــای مـادر است

 

وعــــده شیـــرین حق باشـــد بهشت عــــدن او

جنــــت حــــــی ازل در زیـــــر پـــای مادر است

 

پادشاهــــــی را بگفتــــــم از مقـــام خود بــــگو

سـربزیر افکنـد وگفتــا شـــه گـــدای مــادر است

 

تخــت شاهــــــی سلیمـــان را نظـــر کردم بـــلی

نـــیک دیدم تخــــت او تـحت لـــوای مادر است

 

رندی دنیــا ببـــین همواره قرص و محکم است

گوئـــــیا چنـگ تمســـک بــــر ردای مادر است

 

قافــــیه تنگ آمد و عقل از عقـــال خود نرست

گــــر دوخطـی هم سرودم از دعــای مادر است

 

ای قلنـــــدر حرف پــــیری گویمت حسـن ختام

شرط قرب حضرت حــــق در رضای ماـدراست

 

تقدیم به نازنین مادرم با مهر ..سجاد کهنسال


Share/Save/Bookmark

Recently by sajjad kohansalCommentsDate
شکوه عاشقانه
-
Aug 11, 2012
دل
-
Jul 10, 2012
حقیقت خویشتن
8
May 08, 2012
more from sajjad kohansal
 
sajjad kohansal

درود بر جناب دکتر سراجی عزیز

sajjad kohansal


مدعی گوید که با یک گل نمی آید بهار

من گلی دارم که عالم را گلستان میکنم

چشم رنجه فرمودید پدر عرفانی عزیزم

افتخار میکنم که در محضرتان می آموزم

لطف کردین تشریف آوردین

با مهر..سجاد


sajjad kohansal

درود بر جناب دمو گرامی

sajjad kohansal


ممنونم از دعای قشنگتون جناب دمو

مانا باشید


Mahmoud Seraji

خدا همه مادران را حفظ کند آمین

Mahmoud Serajiسجاد کهنسال جوانسلم 

این شعر قطعا در خاطره ها خواهد ماند ،


آنچنان بی پیرایه و زیباست که هیچکس جز مادر شایسته دریافت چنین تحسین و تجلیلی نیست


درود بر مادر گرامی تو که دریا دریا عشق و شاعری بوجودت ریخت


و تو امروز  پاسخ دریا دریا عشق را با قطره قطره  به پای مادر می ریزی بقول آقای دمو در کامنت
 قبلی خدا همه مادران را حفظ کند آمین 

محمود سراجی م.س شاهد 

Demo

A Shining Blog, Indeed!

by Demo on

A soothing & a rarity on the trash ridden IC's blogs section. May GOD bless all the MOMS in the world. Amen.

//www.youtube.com/watch?v=7TTolqCQcVk&feature...