Ahamdi brings 140 persons to NY

Souri
by Souri
24-Sep-2012
 

Listen to Ahmadinezhad at the minute 2:29, in response to the question of the journalist who says : The media says you have brought 160 persons to New York, Ahmadi says : Goh khordan!


Share/Save/Bookmark

Recently by SouriCommentsDate
Where is gone the Babak Pirouzian's blog?
-
Sep 12, 2012
منهم به ایران برگشتم
23
May 09, 2012
Happy Birthday JJ !
26
Mar 02, 2012
more from Souri
 
Shirzadegan

بیچا ره‌ مردم ایران.

Shirzadegan


مشتی اراذل و اوباش به همراه گدا‌های فلسطینی

حاکم به جان و مال و ناموس ایرانی‌‌ها شده‌اند و

با زور اسلحه هر صدای مخالفی را خفه می‌کنند 

 


Multiple Personality Disorder

It is not reality, but what is perceive to be real

by Multiple Personality Disorder on

The greatest example of what is real and what is perceived to be real is when an image of the late Ayatollah Khomeini was perceived by millions of Iranians to be on the moon.

Millions of Iranians do believe that the president of the Islamic Republic of Iran is quite capable of using vulgar language, so they trusted their ears about what he said, the same way millions of people trusted their eyes when they looked at the moon on that faithful night some thirty years ago; after all, we are talking about a president who called millions of Iranian people dust and dirt after the last disputed presidential election.


Frankly, I have listened to the various video tapes of what he said innumerable times and still believe he said, “goh khordan,” which tells me, at least, that the government in Iran is capable of any kinds of vulgarity.

But, either way, on my next doctor appointment, I'll have her check my ears, just to be sure.


Anonymous Observer

It's actually not bad if you think about it

by Anonymous Observer on

The reporter asked him to comment on Majlis's complaints about him bringing over 160 people, to which he responded "goh khordan."  He wasn't referring to reporters.  I don't care if he tells those pices of trash in the Majlis to go eat "goh."  Hell, they can all eat "goh" together.


MRX

Like to know

by MRX on

Forget about the cost, these guys have looted billions so far. I like to know how many among these 140 will venture to bars and night clubs and how many will order escort service!


Red Wine

...

by Red Wine on

احمدی نژاد در پاسخ به به پرسش خبرنگار بی بی سی می گوید: جدی می گی؟ اوه اوه!

رجوع شود به تارنمای بی‌‌بی‌سی .

امید است که دوستان یک تماسی با دکترِ گوش،حلق و بینی‌ خود گیرند و ایراداتِ شنوایی خود را بهبود بخشند :) .


amirkabear4u

I agree with Red Wine

by amirkabear4u on

It seems someone else said it.

One point;

WHY IS HE LEFT ALONE WHEN HE GOES TO THE LAND OF GREAT SATAN??????

WHY AMERICANS ARE SO STUPID?????? Why ca't they question him more seriously????

ALSO I heard a lot of AN's relatives have left Iran. Lets hope not to US. But if they are there, I will not be surprised at all.

 

 


Dr. Mohandes

Dorood Bar AN

by Dr. Mohandes on

Ma hameh sarbaz e toeeem Mr.prez...

Mr. President.

Please ignore the musings of these ignorant infidels sir :)

For they do not know what lies they are spreading here on this precious and holy forum named IC (read iranian.com not I SEE)

Mr. President. WE pledge alliegance to you and to your government . You are doing a beatiful job governing our nation and soon THE WORLD and we want you TO KNOW that you have our outmost gratitude. (Ms souri and Mr. faramarz specially wanted me to stress their names when i mention this)

I have just received my Rayaneh / Yaraneh/ of the previous months that were owed to me sir and i have just taken the delivery of a new car i was able to buy wiuth that money (it is missing both front wheels and a door. but WHO CARES)

so ...what was i saying...where was i? 

Oh yeah. We are with you, behind you, next to you. Continue to represent what is true and real about iran and iranians and ignore all what the detractors (or tractors) have to say about that.

i think that is all... oh and btw. can't wait for my next yarane/rayane/maraneh/karaneh...i am going to buy a ticket to Disney land with it.

and i am taking faramarz and souri with me. 

 


Reality-Bites

AN has so many IR 'araazelo obaash' with him

by Reality-Bites on

maybe because they are into their disco music and they've heard there is new night club in NY, where they can boogie the night away, called Studio 54.

On serious note, you can tell AN loves his UN trips to NY where he can make a spectacle of himself and be the centre of attention for his 15 minutes fame, by coming out with his usual claptrap of a UN "speech".


Shifteh Ansari

یادآوری--مراسم تحليف احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی

Shifteh Ansari


//www.youtube.com/watch?v=1pnx-_pnrYk

من باب یادآوری عرض میشود که محمود احمدی نژاد برای مراسم "تحلیف" یاادای سوگند برای مقام ریاست جمهوری در دورۀ دوم، همانی که در آن با تقلب گسترده اعلام شد که ایشان 63% آرا را از آن خود کرده است، ناچار شد تا با هلیکوپتر برود مجلس تا با جمعیت خشمگینی که بیرون در مجلس و در خیابانها منتظرش بودند روبرو نشود. مجلسی که اجازه داد ایشان با ادای سوگند دروغین رییس جمهور شود، مجلسی که چشمش را بروی این تقلب و قتل و ضرب و جرح و حبس و شکنجۀ ملت ایران بست، مجلسی که پروند، کهریزک را بازنکرده بست و دیگر به روی خودش نیاورد که چه فاجعه ای در حیات خلوت خودش رخ داده، این مجلس همان باید برود گه بخورد.

به نقل از میرزادۀ عشقی که در خصوص مجلس ایران در یک دورۀ دیگر نوشت و از باب خنک شدن دل خودم، این هم یک شعر ناب در وصف مجلس شورای اسلامی "گه بخور" جمهوری اسلامی ایران:

بعد از این بر وطن و بوم و برش باید رید
به چنین مجلس و بر کر و فرش باید رید
به حقیقت در عدل ار در این بام و در است
به چنین عدل و به دیوار و درش باید رید
آن‌که بگرفته از او تا کمر ایران را گه
به مکافات الی تا کمرش باید رید
پدر ملت ایران اگر این بی پدر است
بر چنین ملت و روح پدرش باید رید
به مدرس نتوان کرد جسارت اما
آن‌قدر هست که بر ریش خرش باید رید
این حرارت که به خود احمد آذر دارد
تا که خاموش شود بر شررش باید رید
شفق سرخ نوشت آصف کرمانی مرد
غفرالله کنون بر اثرش باید رید
آن دهستانی بی مدرک تحمیلی ترک
از توک پاش الی مغز سرش باید رید
گر ندارد ضرر و نفع مشیرالدوله
بهر این ملک به نفع و ضررش باید رید
ار رَود موتمن‌الملک به مجلس گاهی
احتراماٌ به سر رهگذرش باید رید


Artificial Intelligence

Good Catch Souri

by Artificial Intelligence on

He says Goh Khordan. What a Por Roo!


vildemose

 You are welcome, Souri

by vildemose on

 You are welcome, Souri jon.. Admin's behavior and leniency toward this particular "contributor" has baffeled me for days...

 

All Oppression Creates a State of War--Simone De Beauvoir


Souri

Thank you vildemose, for your support

by Souri on

Please do not delete your comment, now that the threatening comment has been deleted. The original version of this blog with all the precedent comments  is kept for an eventual law suit.

Thanks again.


Mehrban

گفت گه خوردن

Mehrban


 

سی‌ و چند ساله که هرروز به هرکی که دهانش رو باز کرده گفتن گه خوردن.  مگه تازگی داره؟


Roozbeh_Gilani

The arrogance of the corrupt, Hojjatist malijak

by Roozbeh_Gilani on

This corrupt thief, Ahmadinezhad, always takes huge number of his parasitic family members and friends along with him on his foreign travels. Nothing to be surprised about, given the level of nepotism in his government, unheard of, even by the lowest of the lowest standards of Islamist regime

Whilst on the topic, lt us not forget  the staggering sums of Iran's oil revenue stolen by ahmadinezhad himself and his filthy , criminal extended family and friends.

p.s. Ahmadinzhad is a known member of the Hojjatieh society, the rabid anti Baha'i shiat fascist organisation which now has it's members at the highst positions in Islamic government. The same Hojjatieh society was used by SAVAK to fight the secular left organisations during the Shah pahlavi's rule. 

 


Souri

Maryam

by Souri on

I don't appreciate when you threaten me. I am sorry but I will flag your irrelevant comments. You can go for your illegal actions.

Hope you are well aware that this is illegale. Isn't it? 


Souri

Faramarz

by Souri on

This is exactly what I have said to a friend when I first heard this news. Those people who came only to fill the conference hall when other country representatives will leave as soon as Ahmadi starts his speech, have nothing else to do than filling their baggage with all the gifts for their family and friends in Iran. And this, while the workers and the poor people of Iran are suffering from inflation and lack of the  basic needs .

This is so unfair!

It just brings tears to my eyes.


Faramarz

احمدی گفت: پر خوردم!

Faramarz


 

 

Thanks Souri.

Those floors and rooms should get fumigated!

Well, look at it this way, each one of these people will spend a few thousand dollars shopping on the 5th Ave. That's more than a $million for the City of New York.

Those Zionist shopkeepers will be happy sticking it to Ahmadi and his entourage! 


Souri

Oon yaroo

by Souri on

Is this your only preoccupation for this matter? You make me believe that Ahamdi is really the ideal president for the illiterate people like yourself. It is really deceiving to see the people like you, whose only concern is the WC and aftabeh's question. For your informationa, they are able to order 140 (+ 1for you) aftabeh for the hotel, before arriving there.


ahang1001

من شنیدم که گفت گه خوردن

ahang1001


و در تعجبم که کدام الاغی به این چهارپا دکترا داده است...

 

 


Souri

Maryam....

by Souri on

Your words about  BBC is well taken, but please do avoid spamming this blog with your (Bahais...nonsese) otherwise I have to flag all your comments. You know well how I do feel about your hysteria.

Stick to the subject.....
Or better yet, stay away from the blog if you have nothing to say about Ahamdi and this new conference.

Thanks.


Oon Yaroo

I'm wondering how many aftabeh this gang has brought with it!

by Oon Yaroo on

140,

or 

14!?

I mean for heaven's sake they can't all be in the khalla at the same time!


vildemose

Tabrik...   All

by vildemose on

Tabrik...

 

All Oppression Creates a State of War--Simone De Beauvoir


MaryamJoon

Who takes the Bahalluah Broadcasting Company seriously?

by MaryamJoon on

Whether you like Ahmadi-Nejad or not, BBC is the voice of Colonial Britain.  And Colonial Britain has done more harm to Iran than the sum total of any person you find fault with in the present government or the Pahlavi government.  Next stop for Massoud Rajavi, is as host of Parazit.  I'm sure they've got jobs even at VOA for these characters. 


Multiple Personality Disorder

نه بابا، میگه گُل گفتند.

Multiple Personality Disorder


یعنی منظورش اینکه که سئوالِ بجائیه :ه)


Souri

Merci cher Redwine

by Souri on

J'espere que vous avez raison. Ca m'a surpris aussi!

Merci pour cette belle chancon, j'apprecie beaucoup.

Je n'aime pas Enrico Macias, mais j'aime cette chancon particulierement.

A bientot.....


Red Wine

...

by Red Wine on

سوری جان .. سلام به شما .

به گوشِ من این چنین کلماتی نمی‌‌رسد و تصور نمیکنم که احمدی‌نژاد (با تمامِ کثیفی ذاتش) این گونه فحاشی کند ! ... او برنامه‌های دیگری برای به پایان رسیدنِ دورانِ ریاست جمهوریش دارد،بعید به نظر می‌‌رسد که این چنین رفتاری را از خود نشان دهد.

با این حال تنها کسی‌ که می‌‌تواند ما را از سردرگمی نجات دهد،همین آقای کلباسی است که خود درانجا حضور داشته و خود بهتر از همگان داند که دران ثانیه‌ها چه کلماتی را احمدی‌نژاد بر زبانش آورده است.

---

مدت‌ها است که شما را نمی‌بینیم،این ترانه را تقدیم به شما می‌کنیم...به یادِ ایران .

//www.youtube.com/watch?v=OrtGQ84RBAs

با سپاس .