Zendanian
26-Nov-2012 (4 comments)
روند عملی و روزمره جمهوری جهنمی اسلامی چیزی نیست رواج و اشاعه فحشا و تسلط بر زنان>>>
Zendanian
06-Aug-2012
گفتگو با هادی خرسندی و پرویز صیاد در مورد طرح ترور آنها توسط جمهوری اسلامی ایران >>>
Zendanian
04-Aug-2012 (2 comments)

شب های شعر در انستیتو گوته،مهرماه ۱۳۵۶ – تهران ، بی شک یکی از برجسته ترین واقعه های فرهنگی، هنری در تاریخ معاصر ایران میباشد.

>>>
Zendanian
08-Jun-2012 (13 comments)
(تحفه ی ناچیز تقدیم به میرزای عزیز)>>>
Zendanian
24-Jun-2011
This is a Persian translation of a poem by Mahmoud Darvish, by Mr. Mohamad Ali Esfehani>>>
Zendanian
01-Apr-2011
A call  to initiate a coordinated international campaign to save the lives of " Shir'ko Moarefi," and "Mostafa Salimi." >>>
Zendanian
27-Mar-2011
به پیشواز اول ماه می
>>>
Zendanian
27-Mar-2011
خدا، در تاریکی این بُن بست که بمیرد
>>>
Zendanian
26-Mar-2011
اکنون بلرز زمین من !
این خواب باستانی را بشکن
>>>
Zendanian
26-Mar-2011 (7 comments)
برای نخستین بار در تاریخ ایران، کارزاری جهانی برای رسیدگی مردمی به کشتار زندانیان سیاسی در زندان های رژیم جمهوری اسلامی شکل گرفته است>>>
Zendanian
25-Mar-2011 (12 comments)
سال‌ها به دنبال عکس مرتضی اشراقی بودم. به همه جا سر زده بودم، از هر کسی کمک خواسته بودم اما هرچه می‌زدم به در بسته می‌زدم و کوشش‌هایم به جایی نمی‌رسید>>>
Zendanian
24-Mar-2011 (8 comments)
نمی‌توانم ببخشم، نمی‌توانم فراموش کنم. از من می‌خواهید اعدام دخترم ، دامادم و یتیم شدن دختر یک ساله‌شان را به همین راحتی فراموش کنم >>>
Zendanian
23-Mar-2011 (one comment)
‫با كشورم چه رفته است‬
كه زندان ها‬
‫از شبنم و شقایق سرشارند‬
>>>
Zendanian
23-Mar-2011 (one comment)

Approximately 3,000 prisoners attempted to break the doors of their cells while chanting, “Executions must stop.”>>>