سعدی یک طرف ، مولانا طرفی دگر، روحت در وسط، چیز دگر نخواه ای برادر، چیز دگر نخواه

سعدی یک طرف ، مولانا طرفی دگر، روحت در وسط، چیز دگر نخواه ای برادر، چیز دگر نخواه
by مسعود از امریکا
14-Jan-2010
 

در نئشه  عشق تو، بس پریشان، ای ملائک
بر هر قدمی، در نظر دل، ایین درخشان، چو مولانا

گر دینت اسلام، و یا کلیم باشد، در بر عیسی
همه هیچند، ای دلبر من، در خاموشی، و نابینایی، چیز دگر، پنهان مباشد

دین تو، و خدای تو، نیست مذهب من
مولانا، گر پروردگار، روحش در دل شمس، ونه جای دگر

ز این چند کلمه، نیست اسرار، ای برادر من
حقیقت دان، و واقعیت در دل، نه خرافات، ای عزیزان، تا ابدیت

دیوان شمس بر دل گیر، روحت ازاد، خدایت سر جای خود
سعدی یک طرف ، مولانا طرفی دگر، روحت در وسط، چیز دگر نخواه ای برادر، چیز دگر نخواه


Share/Save/Bookmark

more from مسعود از امریکا
 
مسعود از امریکا

مسعود عزیز

مسعود از امریکا


بدون شمس، مولانایی نبوده - اتش مولانا را شمس روشن کرد - قربانت :)

 

 


masoudA

FAN TAS TIC

by masoudA on

Between the two of us agha Masoud -
Even as great as Molana is - I rather spend an hour with Shams Tabrizi than days with Molana.   I am sure you agree.   Shams was too much of a partier (I think) to sit down and write his thoughts - but I think he was huge.  He gave Molana a bridge to Zartosht.