Advertise here

Comments 13 Pending 0

Sort comments:
faramarz

Faramarz

دموده تک کتابیه کم سواد

پسته کیلوی ٢٨٠٠٠ تومان، از قرار دلاری ٣٠٠٠ تومان میشود پوندی ٤ دلار که قیمت پسته در بازار تهران است.
اون مکتب خونه ایکه به تو چتکه و جمع و تفریق یاد داد رو باید درشو که گل بگیرن!

faramarz

Faramarz

خمینی راست میگفت اقتصاد مال خر است

اون عکس ها بعضی شون قدیمی هستن یک سر بلند شو برو مملکت اسلامی تا مظنة دستت بیاد بجایی که از صبح تا شب اینجا چرت و پرت و خرافه گویی ١٤٠٠ ساله رو بکنی

faramarz

Faramarz

Demoralized,

هم دروغ گفتی و هم تهمت نا حق زدی. کارت خرابه و دیزیت هم باره! خدا به دادت برسه که نماز و روزه ت هم باطل شد. تو آتش جهنم تا ابد الدهر میسوزی

G.Rahmanian

G. Rahmanian

Demo,
Your last comment proves you are out of touch with the realities on the ground in Iran. All you need to do is call a wealthy relative and get the latest picture with regards to commodity prices.

I didn't say a middle class or a poor relative simply because nowadays even the wealthier Iranians are complaining about the uncertaintie surrounding the future of the economy. Not that they cannot afford the prices, but because even in Iran under the Islamic rule people are sick and tired of surprises.

You are right, the prices are in rial/toomaan. But if you had paid closer attention to the relationship between rial's devaluation against US dollar and other major currencies and the inflation in Iran, then you wouldn't be calling others, illiterate!

Demo

Demo

شب چله و دروغگویی؟
اقلأ وقتی دروغ مینویسید دروغی بنویسید که بگُنجد. آن یکی صفر گنده اضافی در جلوی هر یک از قیمتها از کجا آمد؟
قیمتهای واقعی در عکسها را ببینید و خود مقایسه کنید (البته اگر چون ١٠٠ کتابیها فارسی خوندن یادتون نرفته باشد

faramarz

Faramarz

مرسی همساده، باید این شب چله ای این دموده مسلمان نما را مطابق قوانین اسلامی تنبیه کنیم

مجازات تهمت و افترا در اسلام

ماده (697) قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 مقرر مي‌دارد:

«هر كس به وسيله اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله درج در روزنامه و جرائد يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ديگر به كسي امري را‌صريحاً نسبت دهد يا آن‌ها را منتشر نمايد كه مطابق قانون آن امر جرم محسوب مي‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد جز در مواردي كه‌موجب حد است به يك ماه تا يك سال حبس و تا (74) ضربه شلاق و يا يكي از آن‌ها حسب مورد محكوم خواهد شد.

Kyle6

Doctor Mohandes Beware. BS detector onboard!

haji demo
Ostad. I am all lost. Oon aks sevomieh gharareh chio sabet koneh? could u please help me out here!!

I have been back in iran for almost a year and half now and everytime i goout on the street and see the prices and come back home and say...oh i got so and so for 5000 toman and that is cheap, i almost get my ass kicked, so now i guess i realize that certain items are really pricey and the inflation thingy is real and this is not about "roo kam koni"
Not that i believe in these sort of crapollah anyway, but enough is enough. Of course in my mind i am still figuring prices in dollar that i used to earn back in the states, but even that is starting to hurt now.

To hamoon amrikayee ke doroogh mofteh kheili chizayeh dige arzesh daran and i hope those who would never want to realize this would someday decide to move out of there FOR GOOD.

Zendanian

Zendanian An injury to one is an injury to all.

باز این دموده تک کتابی ما را عصبانی کردید؟ راست میگه دیگه. فارسی یادتون رفته، ورگنه میخوندید و میفهمیدید که در ایران فراوانی و ارزانی همه جا را گرفته.
دمو جان شما ناراحت نشو، یه سوره، یه آیه، از قرآن براشون بیار, نشون بده فارسی یعنی چی.

Zendanian

Zendanian An injury to one is an injury to all.

دموده جان شما بر تک کتابی بودن (و برتری طبیعی خودتان) ببخشید.
اینها فارسی نمیتونن بخونند و ببینند در ایران اینهمه فراوانی و ارزانی و آزادی همه جا را گرفته، و همه ملت فقط منتظرند تا اون جیره ی آیه یا سوره روزانه براشون برسه.
باوفا شما فقط یه سوره، یه آیه، براشون بیار همه کارها درست میشه، هم فارسی اینا خوب میشه هم فراوانی و ارزانی و آزادی و همه چیز در ایران.

Roozbeh_Gilani

Roozbeh_Gilani "Personal business must yield to collective interest."

جلز و ولز کردن و عصبانیت این مزدور رده پایین "یک کتابی‌" (کتاب افترا و دروغ گویی سازمان اطلاعات جمهوری دزدان اسلامی) سر گرون قیمتی تخمه ژاپنی، آدم رو یاد چک و چونه زدن سر قیمت "کالا" زنان خود فروش میندازه. ولی‌ صد رحمت به اون زنان که فقط بدن خود را میفروشن، نه شرف، حیثیت و وطن خود را.