Advertise here

خاکسپاری مصدق استبداد ستیز در رژیم استبدادی سلطنتی

 

این اولین عکسی می باشد که از مراسم به خاکسپاری قهرمان استقلال و آزادی ایران، دکتر محمد مصدق می بینم.   چقدر تلخ است که پهلوان ایرانیت و انسانیت در غیاب مردمی که او صدایشان شد و پرومته ای که آتش آگاهی را برایشان به ارمغان آورد، به خاک سپرده شود.  استبداد محمد رضا شاهی حتی اجازه نداد تا بر طبق وصیتش او را در کنار شهدای سی تیر به خاک بسپرند و آن از به بعد نیز استبداد روحانیت ذوب شده در قدرت و فساد اجازه نداد وصیت او اجرا شود.

ولی همان بهتر، بهتر آن است که در فردایی که ایران مستقل و آزاد و در زمانی که شهروندان جمهوری ایران، صاحب سرنوشت خود شده اند و صاحب اختیار رژیمی که مدافع حقوق انسانی و ملی ساکنان ایران زمین می باشد و در شاهرای رشدی فقر شکن افتاده اند تا عقب ماندگی تاریخی یکی از معدود کهن ترین کشورهای جهان را جبران کنند، استخوانهای معاصر کوروش، به تهران برگردانده شود تا در کنار شهدای استبداد شاهی دفن شود.  شک ندارم که این روز یکی از
روزهایی خواهد شد که اکثریت مطلق ایرانیان در بودن با او و یگانگی جستن با اهدافی که عمر خود را وقف مبارزه برای را برای رسیدن به آنها کرد، با یکدیگر الفت و دوستی و یگانگی بیشتر را تجربه خواهد کرد.

 

توضیح:  هموطنی می گوید: عکس واقعی نیست و بازسازی مرگ دکتر مصدق می باشد.  اگر اینگونه هم باشد در هر حال روایت تصویری یک واقعه می باشد.

 

اینهم لینک عکسهای هنرمند محترم خانم اخلاقی می باشد:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.290901017709608.1073741829.237311706401873&type=1
 

Balatarin

Comments 2 Pending 0

Sort comments:
trawetsdor

trawetsdor

جناب دلخواسته، برای ذکر خیر کردن از مصدق لزومی به این‌ لینک نبود.
نوشته اید:
"توضیح: هموطنی می گوید: عکس واقعی نیست و بازسازی مرگ دکتر مصدق می باشد. اگر اینگونه هم باشد در هر حال روایت تصویری یک واقعه می باشد."
چه نیازی است که واقعی یا روایتی بودن عکس را با لحنی شک برانگیز از هموطن ِ دیگر نقل قول کنید. تمییز این دو برای شما سهل است. چنین لحنی آنهم از جانب فردی در موقعیت شما خواننده را به شبهه می اندازد. کاش از سر لینک گذشته بودید. عکاس هم روایتگری شبهه ساز است. او خواسته یا ناخواسته با یک‌ کاسه کردن مقتولین واقعی و شهدای خیالی (آرزومندانه) به آش اوهام و خرافات سیاسی و اجتماعی ایرانیان پیاز داغ ریخته. آنهم در زمانی که ما نیاز مبرمی به افسانه زدایی داریم. از یک‌ در امام زمان را بیرون میکنیم ولی از در دیگر مبتلابه سکته قلبی را در کنارتقی ارانی و عشقی در یک اسلاید-شو به تصویر میکشیم. من و شما در فرهنگی رشد کرده ایم که مردمانش به هیچ نامداری اجازه مرگ طبیعی نمیدهند!
هیچ چیزی عزیزتر از جان آدمیزاد نیست. تجربه مرگ طالقانی نشان داد مرض شهید طلبی پس از انقلاب همچنان مثل بختک روی ملت جاهل افتاده بود. چند درصد از جمعیتی که عکس معلم/شهید/دکتر شریعتی را در تظاهرت ۵۷ بدوش کشیدند از بیوگرافی او اطلاع داشتند؟ حیف که صمد بهرنگی شناگر نبود. حیف تر که مرگ او ملعبه ای شد در دست جلال آل احمد تا پهلوی را از آنچه که بود سیاه تر نشان دهد. سیگار و الکل آل احمد را کشتند. دلمان میخواست که فروغ هم شهید شده بود. شهید خواهی این ملت سیری ناپذیراست.
بابک تختی پس از بررسی کامل پرونده پدر اذعان داشت نمیتوان نتیجه‌گیری قطعی گرفت که آن مرحوم خودکشی کرده یا به قتل رسیده بوده.اما ایرانی نمیتواند و نمیخواهد باور کند مصدق هم میتوانست اشتباه کند و تختی هم میتوانست دچار افسردگی شود و احیاناً خودکشی کند. در فرهنگ ایرانی این‌ها آدمیزاد نیستند بلکه معصومینی هستند که پروردگار با پارتی بازی نصیب ملت شیعه و شهید پرور ایران میکند.

P.Galenous

P_J. An Iranian!

I am not sure what you are getting at, or trying to say? Whether this picture is right or doctored is not the point of this article but the greatness of one man! And you seemed to be missing that point; it is to respect those who served us, and their existence was a source of national pride, i.e. Mossadegh, Takhti, Amir Kabir and a great number of other patriotic Iranians and condemn those who betrayed us, i.e. M R Pahlavi, the traitor, and his clan. Now whether this is what this article has tried to get across; or whether this is dead worshiping, as some have suggested, is a matter of one’s opinion and can be debated!