Advertise here

اعتراض به سایت ایرانیان

Balatarin

 

پس از چیزی حدود هزار و سیصد چهارصد بلاگ منتشر شده در این مکان مجازی؛ دستم به نوشتن نمی رود.

نه اینکه چنته خالی است و یا دردهای روح سنباده کش به یکباره رفع شده ایرانیان  آزاد شده ستم ۳۵ ساله از ایرانزمین دود شده رفته هوا.

 نخیر؛ دردها هستند و زیادتر و حادتر هم شده اند، گفتنی ها هم زیاد است و باید فریاد زد و مرتباً هم فریاد زد که ملتی در بند است و انعکاس دردهای آنان وظیفه انسانی است.

ولی تحت ضوابط جدید سایت که باید نوشته ها پیش از انتشار مورد تأیید “approval”   قرار گیرد،  سایۀ سنگینی بر انبارهای انباشته شده از دردهای منتظر فریاد گسترده.

آنچه چندین سال پیش مرا علاقمند به ابراز عقیده در این سایت کرد؛ آزادی در آزادی بیان بود، چیزی که ایران از فقدان آن در عذاب است.

میدانم برای دستیابی به آزادی باید با بسیاری ناخواسته ها ساخت، ولی این را هم میدانم نیاز به کسب پیش "تأیید" برای ابراز عقیده؛  نقض غرض است.

از این پس همه فریادهای من اگر از زیر دست سانسورچی که کسب  تأیید “approval”  او لازمه انتشار است در رود، با اعتراض به مظنون دائم بودن و نیازمند به جلب پیش تأیید “approval” همراه خواهد بود.

 

 

تبریک

Balatarin

Comments 16 Pending 0

Sort comments:
RedWine

شمیرانزاده Researches (reporter & tv journalist) and presents information (Social,Art) in certain types of mass media and also working in diffrent european tv channels

ساخت فارغ زِ غمِ رفته و آينده مرا
وَهْ که ساقي خبر از ماضي و مُستقبل داشت!

باز دوباره شکل و شمایلِ تارنمای وزینِ ایرانیان تغییر یافته است، مثلِ خُلق و خوی مردمانِ بَلغمی مزاج ! کاش قضیه به همین خاتمه یافته و موسی‌ به دینِ خود و عیسی به دین خود ! ولی‌ خیر، این گونه نیست و قوانینِ نگارش و اِرسال نیز همچو کشِ شلوارِ مَمْ قلی‌ میرزا؛ عطّارِ محل؛ شُل کُن و سِفت کنِ خود را دارد. از همه بدتر این است که نمیدانی از کی‌ گِلِه کرده و یَقهٔ که را بچسبی و بگویی آخر مرد ـ​​ زنِ مومن؛ مگر بیکاری ؟ نگاهی‌ به حال و روزِ ما کن؛ آخر این چه روشِ کار است ؟

حَضراتِ مربوطه درین رابطه باید مسئول بوده و حرفه‌ای عمل کنند.

اگر امروز نبود زِفردا هراس
چه نيکو تو را دولت بي قياس!

درین موقعیت تو خودت ببین که ما عجب گیر افتادیم، به کجا بَست نشسته و به کجا عارِض شویم، دیگر کسی‌ این تارنما را جدّی نخواهد گرفت و حیف که قسمت این چنین باشد و از فردا همه دیگر بدینجا باز نگردیم.

faramarz

Faramarz

I agree with you. The regular contributors who have a track record should not be subjected to the "Approval" process. Similarly, the comments should not sit there waiting to be reviewed by the site editors.

The way to do this, in my opinion, is to subject only the new contributors to the "Approval" process until the Editor is comfortable with their postings. As for the comments, the moderators should interfere only when there is a violation by a contributor, at which point they should remove the comment and issue a warning. The next time that a contributor makes an inappropriate comment, he/she should be completely blocked.

faramarz

Faramarz

I totally agree.

In my opinion, the "Approval" process should only apply to the new contributors and only till the Editor is comfortable with their contributions.

A similar process should apply to the comments. Again, the comments should not sit there awaiting approval. The moderators should step in when there is a violation, at which point the comment should be removed and a warning issued. The second violation should result in the contributor being blocked.

ArtificialIntelligence

Artificial Intelligence

Fred I think you should write this in English as the subject matter is important and the site Editor does not read Farsi.. I think its absurd that comments go for approval..they also take for ever to get posted.Last night it took 50 minutes for my comment to show up..it kills the live debate on the site...If the editor has an issue with a comment, they can delete it upon review afterwards. This would preserve the lively debate that goes on. I submitted this comment at 10:31 AM Eastern....Lets see when you actually get to see it.

Fred

Fred

Do me a solid, translate & post it.
In other words & in the censoring language, you're pre-approved!

JahanshahRashidian3

Jahanshah Rashidian

پیشنهاد میشود بلاگ های افراد حقیقی وفعال در سایت در یک ستون جدیدی و بدون تائید ناشر چاپ شوند. از میان آنان مقالاتی تائید و در ستون اصلی منتشر شوند.

saboohi

saboohi

افراد حقیقی؟ مگر حقوقی هم در این سایت هستند؟

saboohi

saboohi

Come on IC. Let's be reasonable. You will lose contributors and audience. IC is a popular. What a pity!

hamal

hamal

دوست عزیز فرد. ، این تلاشهت مذبوحانه از جانب دشمنان فرنگ نشین ایران برای ساکت کردن شما، اثبات موفقیت شما در افشای جنایات جمهوری اسلامی و افشای مزدوران فرنگ نشین آنهاست و باعث دلگرمی‌ ما.

بنویس هموطن، بنویس. تا کور شود هر آنکه نتواند دید.

پاینده ایران

مرگ بر جمهوری پلید اسلامی.

ArtificialIntelligence

Artificial Intelligence

Fred I think you should write this in English as the subject matter is important and the site Editor does not read Farsi.. I think its absurd that comments go for approval..they also take for ever to get posted.Last night it took 50 minutes for my comment to show up..it kills the live debate on the site...If the editor has an issue with a comment, they can delete it upon review afterwards. This would preserve the lively debate that goes on. I submitted this comment at 9:44 AM Eastern....Lets see when you actually get to see it.

Roger_Rabbit

Roger_Rabbit Framed

صدای پای استبداد

The road to hell is paved with "good" intentions.

DavidET

DAVIDET

Sounds famiilar? : "Guilty until proven innocent"