Advertise here

گلیم کارت نخواسیم

Balatarin

مردی در نوهمشایر امریکا متهم است به اینکه جنسی را از فروشگاه «دری» دزدیده است اما مردک میگوید: <دزد باباته. دزد جد و آبادته. چرابهتون میزنی. مه مث بچه آدم رفتم توی حیاط خلوت فروشگاه. خب؟ نه کسی بما ایست داد و نه کسی جلوی مانا گرفت. خب؟ اونجا همیشه یگ تعدادی کارتن مارتن رو هم می چینن. یگ کارتنی ور داشتیم و اومدیم خنه بقول اینا «هوم». خدا وکیلی یگ منقل کوباب پزی توش بود. چرا دوروخ بگوم، مو دم دمای سحر دست بدامن خدا شدوم که خودش کمک کنه تا بلکه ما یگ کوباب پز امریکایی گیرمان بیایه. مویوم عوضش تعهد کردوم که یگ قیمه پلوی جانانه ای بپزیم و پخش کنیم. بله. <تو نیکی میکن و در حجله انداز، که ایزد در بیابانت دهد باز>. وسلام ونعمه تمام. حالا فروشگاه اومده و بما بهتون میزنه که تو منقلا دزدی. بحق چیزای ندیده و نشنیده. جان مادرت قسم، تو بگو. به این کار میگن دزی؟ خدایییش مو قبلنا هم هر وقت دلوم هوس یگ وسیله ای میکرد میومدوم همین حیاط خلوته و خدا آرزویای مانا بر آورده میکرد. موکه زبون خارجگی بلد نیوم اما میگن روی تابلوی ایی فروشگاه به زبون خودشان نوشته «هرکی اینجا چیزی پیدا کرد مال خودش. حلالش باشه مث شیر مادر». خدا پدر و مادرتا بیامزره. رسیدی بحرف مو. البتن، مو دلوم هوای ایی منقل کوباب پزیا کرده بود. امان از وقتی دل بوسوزه. کار تومنی یگ عباسی توفیر پیدا موکنه. شاعر گفته: <بیا سوته دلان گرد هم آییم. که حال سوته دل دل سوته دانه.> چیکار داری. چون «نرذ» کرده بودوم و خدا قربونش بوشوم نامردی نکرد و سر حرف خودش وایساد. ما هم حاج خانوما با چادر مشکی بسر فرسادیم خنه به خنه بقول انیا «هوس تو هوس» تا برنج و لپه و روعن نباتی و لیمو عمانی و اگه بشه گوشت باسم مشارکت تهیه کنه. حاج خانوم هم قبول کرد و  راهی شد و کاسشا پیش گرفت و عصری با کلی بار برگشت. بنشن منشن توش نبود اما هرچی دلت بخاد سوسیس موسیس و جامون مامبون و کلعباس و اینا و مینا خیلی بود که همه نا هشتیم توی انباری. کی میگه این آمریکاییا کافرن. برییه شش ماهی خورد و خوراکمان تعمین شده. < کلم پیچ و لطف خداوندگار، گنه بنده کرده س و او شرمسار.>. بله. موگوفتوم. حالا، حونوم که براتان بگه، آمدن و یاخان ما را چوسبیدن که ما دزیم. ای بی انصاف، اگه مو دزوم اون 500 هزار دلاری که برییه سرمایه گذاری دادوم چیه. ما یگ عمری توی ولات خودمان بین خدا و مردم محتاج واسظه میشدیم. از ما حرکت از خدا برکت. شورک. ما و این بهتونا! آقا حان، ما خر ما از کرگی دنب نداشت. نخواسیم. اون  500 هزار دلاری که بابت سرمایه گذاری از ما اسودنی نا پس بده. بهره اش پیش کش. نخاسیم، تا برگردیم  ولات مان سر کار عصلیمان. ما گلیم کارت نخواسیم. >

Balatarin

aban-9 @aban9

The best criterion to judge people, dead or alive, is to read their works, not their CV.

Withheld

Comments 6 Pending 0

Sort comments:
aban9

aban-9 The best criterion to judge people, dead or alive, is to read their works, not their CV.

خانم جان یا آقا جان، معلوم مره (میرود) که خیلی وخته(وقت است) که کوچتان (کوچ) بردین اونطرفا. پرسیدی این چه زبونیه(زبانی است). جونوم که براتان بگه، عصلن به دری وری های صله بگیرهای شاعر و ماعر از دم گوش نده. دورسه که الف بای فارسی نا برییه زضایت سعد وقاص عوض کردن. دورسه که شاعرای واقعی شعر خوب گفتن ولی قیس رازی ها اومدن و گفتن این شاعر شعرشا بر وزن «لاحول ولا قوت الا بالله» گفته. دری وری میگه. خودش یگ شعری نوگفته، اما ایرونی ها هوشوخت دم تله نذاشتن.«سیویل دیس اوبیدینس» را از 1400 سال پیش تا حالا خوب بلد بودن و هسن. از تربت جام گرفته تا سهند و سبلان زبون آبا اژدادی خودشان که فارسیه حفظ کردن و بکوری چشم وطن فروش ها باهم بزبون قدیمی خودشان حرف زدند و میزنن و شعر گفتن. اگه کالیفرنیا هسی و مشدی یا تربتی میشناشی با او حرف بزن همین میشه که مو برات نوشتوم.

Persa

Persa

یک مطلب دیگر. من عرض نکردم "این چه زبانیه" که اون مسلما سوال احمقانه ای بود. سوال من بود این چه گویشی است. توجه کن که هر زبانی میتواند گویشهای بسیاری داشته باشد. لطفا دوباره سوال مرا بخوان

trawetsdor

trawetsdor

نویسنده جهت وفاداری به گویش با استفاده از نحوه متداول سخن در همان گویش به جغرافیای آن (مشهد) اشاره کرده. در این گویش نمیگویند "این چه گویش/لهجه" ای است بلکه میپرسند " این چه زبونیه".
ممنون که با کنجکاوی تان جواب سوال من را هم پیدا کردید.

Persa

Persa

آفرین ++. لطف بفرمائید بگوئید این لهجه و مطالبی که قبلا چاپ کردید دقیقا متعلق بکدام گویش و چه منطقه ایران است. میخواهم یکبار هم درست با همان گویش بخوانم

Persa

Persa

آبان جان، باور کن خودوم حدس زدم که ای لهجه مشدی خودمونه. ما دو سال آزگار در سبزوار سربازی بودم و یه پا اونجا و یه پا مشهد بودم توی چلوکبابی وبقلش قهوه خانه تهرونیها و چه دوران خوبی بود. بیاج میکاشتیم و کدخدا میگفت کری نمنه. البته اونا اکثرا از بلوچهای سبزوار بودن. دمت گرم