Advertise here

الهه ها: سه شعر

Balatarin

الهه ها

تقدیم به دختران سوخته ی مدرسه ا ی در پیرانشهر و دوست خوبم خانم الهه ی صدر

 

-1-

 

من الهه ای

            امیدوارم

از آن الهه های امیدوار

           نه آن ها

که در تاریخ خود خشکیده اند

در پیراهن های خونین.

 

الهه ای

که منم، هر بار

که خون شتک می زند

بر تمیزی امید

پیراهنی تازه—

                    شسته

                           آهار زده

                                      مرتب—

بر پیراهن سابق

بر تن می کنم.

 

از این الهه ها که منم

                       امیدوار

نمی خشکم هرگز

سرشارم از خون

تاریخم تازه است

و تنم لایه لایه

                پیراهن های تمیز.

 

 

 

-2-

 

من از آن

الهه های امیدوارم

 

از آن ها

که به خدا هم

راه نمی دهم

 

که ناامید بخواهدم

که ناامید بخواندم.

 

 

 

-3-

 

الهه ای

امیدوارم من

تنم لایه لایه

چون کتابی

که می سوزد

 

دخترانم را آتش زده اند

 

اما الهه ای که منم

مچاله نمی شوم

دود نمی شوم

خاکستر نمی شوم

آه نمی شوم

 

می توانی بخوانی ام دخترم.

 

 

/

نیلوفر شیدمهر استراکوا

یل تاون-ونکوور-یک روز برفی

19 دسامبر 2012

 

Balatarin

Nilofar-Shidmehr @nilofarshidmehr

کتاب ها دو نیلوفر: قبل و بعد مهاجرت-شعر Shirin and Salt Man (Oolichan Books, 2008) مترجم کتاب آبی ترین چشم-رمان

Vancouver, Canada

Comments 2 Pending 0

Sort comments:
nilofarshidmehr

Nilofar-Shidmehr کتاب ها دو نیلوفر: قبل و بعد مهاجرت-شعر Shirin and Salt Man (Oolichan Books, 2008) مترجم کتاب آبی ترین چشم-رمان

ممنون زندانیان عزیز از لینک
واقعن که غم انگیز است
داستان تاثیر گذاری بود