Advertise here

سه کتاب از ابوالفضل معزی

به تازگی سه کتاب که مجموعه ای از داستانها و یک رمان طویل است از ابوالفضل معزی در آمریکا به چاپ رسیده است. داستان ها روایت سوختن ها و ساختن های مردم عادی کوچه و خیابان در قبل و بعد از انقلاب است. ابوالفضل معزی نویسنده متعهد ادبیات اعتراضی ملاقات با زنان استثنایی کیجانی ها (نفرین نامه جنوب) آخرین ضجه های اکبر تنها این کتاب ها هم اکنون از طریق آما ... Read the full article...

Balatarin