Advertise here

چشم روباه و بی بی سی

Balatarin

 

"آقای صبا خانواده‌های کارکنان بی‌بی سی فارسی سال گذشته هم تحت فشار قرار گرفتند که چرا مثلاً خواهر یا فرزندشان برای بی بی سی کار می‌کند. این بار وزارت اطلاعات از خانواده‌ها چه می‌خواهد؟

 

صادق صبا: معمولاً کسانی را که این‌ها می‌برند آنجا، اغلب پدر و مادرها هستند و این‌ها ۸۰ـ ۷۰ سال یا نزدیک ۹۰ سال سن دارند. این‌ها را می‌برند به وزارت اطلاعات ... مثلاً در یک مورد به کسی گفته‌اند شما چون دارید می‌روید خارج بچه‌تان را ببینید، ما هم می‌خواهیم با شما بیآییم و بچه‌تان را ببینیم. خب این خوف‌برانگیز می‌شود برای خانواده."

تصورش را بفرمایید؛ با شور و شوق رفته اید فرودگاه استقبال پدر و مادر پیرتان که رنج سفر کشیده اند تا شما را ببینند.

یکی دو  رأس از وحوش نرینه و مادینۀ وزارت سربازان بدنام آقا امام زمان نظام نکبت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره همراه آنان آمده اند.

سئوال:

با مهمانان ناخوانده چه میکردید؟

 

تبریک

Balatarin
Sort comments: