Advertise here

در تارنمای ایرانیان فارسی بیاموزیم

Balatarin

من هنوز به گوشه کنار این تارنمای جدید زیاد وارد نیستم

امروز یخورده اینور و اونور سر زدم....جالب بود

بعنوان مثال نوشته بود

 

 

Toop کرد برای شما نوشته...........

 

 

یا.........

هست حالا دنبال می کند شما! ............

 

 

 

شاید زبان جدیدی باشه یا اینکه من زیاد وارد نیستم...........

 

خلاصه اینکه...

 

 

کردم من حظ ، باشید موفق همیشه!

Balatarin

Comments 24 Pending 0

Sort comments:
FriendlyNotes

Friendly Notes Don't walk behind me; I may not lead. Don't walk in front of me; I may not follow. Just walk beside me and be my friend: Albert Camus ============================= Legacy: http://iranian.com/main/member/friendly-notes.html

اعجوبه می شود عجوبه
http://iranian.com/posts/view/post/1247

ahang1001

ahang1001    

الطفا هیشکی نخورد حرص
من کاری به خوب و یا بد بودن تارنمای جدید نداشت
ولی میدانم که میشود نوشت این جمله ها را....بدون اینکه برای فهمیدنش نیاز به مترجم باشد....ولی خب پروا نیست...این زبان جدید را هم که خیلی شبیه فارسی هست یاد میگیریم....چاره ای نداریم....داریم؟

EsfandAashena

Esfand Aashena http://iranian.com/main/member/esfand-aashena.html

I do not eat Hyshky Altfa greed was good or bad, but I know that the new site is .... wrote these words to understand without an interpreter is needed .... But I fear not ... This new language which is very similar to Persian .... learn .... We have no choice?

ahang1001

ahang1001    

ممنون خیلی، شما نوشته من ترجمه کرد،
البته من یک اشکال دیگه هم داشت...و اون دوست جدیدم
no-reply
هستش .این پدرسگ روزی 20 ای میل میفرسته
خیلی سمج هست....!!

EsfandAashena

Esfand Aashena http://iranian.com/main/member/esfand-aashena.html

شما رفت تو ستینگز بعد کلیک کرد رو اینکه چی‌ ایمیل بیاد و چی‌ نیاد. اگر نه به امأن خدا روزی شاید ۴۰۰ ایمیل آمد!

EsfandAashena

Esfand Aashena http://iranian.com/main/member/esfand-aashena.html

شیرین خانوم به شما خاطر محض، من یکی‌ دو تا از این کامنت‌ها رو گذشت تو گوگل ترجمه کرد انگلیسی‌، تا انگلیسی‌ جدید هم یاد گرفت! با دو گنجشک یک تیر زد!

divaneh

divaneh

این فارسی جدید است. اگر با بچه های مهاجرین ایرانی صحبت کرده بودید می دانستید. خدا لعنت کند این انگلیسیها را که همه چیزمان را ازمان گرفتند. حتی زبانمان هم از ما گرفتند. شدیم مثل فیل شهر قصه که حتی اسمش را هم از دست داد.

EsfandAashena

Esfand Aashena http://iranian.com/main/member/esfand-aashena.html

کی‌ تو کسانی‌ که اینجا گذشت کامنت آهنگ خانوم بلاگ توپ نکرد؟! توپ کن دیگه!

Souri

Souri

man ham toop kard shoma ro , shirin jon.
merci.

mousa67

mousa67 offering free psychotherapy sessions to those suffering from potentialy suicidal mental condition known as "islamism"

دوست دختر جدید من زهرا (زوزو) جون، کارمند سابق پرس تی‌وی و اینترن جدید نایاک میگه:

"اینا همش تقصیر بهائی‌ها و جویییش‌های کون کار (خون خار!) است"

hamsadeghadimi

hamsade ghadimi

قبل از انقلاب یک سریال تلویزیونی به اسم "دلیران تنگستان" بود. توی فیلم هنرپیشه‌های ایرونی‌ نقش انگلیس‌ها رو بازی میکردند با تلفظ و غلط اندازی در فارسی، مثلا به سبک انگلیسی. روز بعد هر نمایش ما بچه‌ها تو مدرسه، با لهجه انگلیسی، فارسی خر تو خر صحبت میکردیم. مثلا: این حضرت محمد چگگدر دنبالگر داشتی در زمان گگدیم.

بای د وی آهنگ جان، توپیدمت.

EsfandAashena

Esfand Aashena http://iranian.com/main/member/esfand-aashena.html

Before the Revolution, a television series called "valiant Tangestan" was. Iranian actors played roles in movies with the English pronunciation of the Persian misleading, eg English style. Show us your kids every day after school, accented English, Farsi donkey you were talking donkey. For example: If at the time of the Prophet Muhammad Chggdr Ggdym follower.

John D. Bai Wei Song, Tvpydmt

EsfandAashena

Esfand Aashena http://iranian.com/main/member/esfand-aashena.html

بهترین انگلیسی‌ را مش قاسم صحبت میکرد! = فسلخ

EsfandAashena

Esfand Aashena http://iranian.com/main/member/esfand-aashena.html

Ok so how would you translate "I can not wait for Ahmadinejad's term to be over in Spring. I just hope all hell does not break loose before he leaves office or Obama opens direct negotiations with Iran while he is in office"?!

EsfandAashena

Esfand Aashena http://iranian.com/main/member/esfand-aashena.html

چقدر خندید! قدر این روزها دانست که دیگر خنده نشد کرد وقتی‌ درست شد فارسی! البته شاید بود وعده سر خرمن!

اصلا گفت آمد از این بلاگ شما استفاده کرد و جملات انگلیسی‌ را به فارسی کرد ترجمه؟ چه گفت شما؟ خواهی‌ شروع کرد اول شما گفت جمله انگلیسی‌؟!

Persa

Persa http://iranian.com/main/member/jeesh-daram.html

اینهم خودش بطور غیر مستقیم در مسیرتحریم ایرانی و عقب نگهداشتن فرهنگش است که ما هنوز الفبای ملی خود را حتی در تار نمایی که متعلق به ایرانیان است بدرستی نمیتوانیم بنویسیم. چرا؟ بخاطر آنکه ما نفت داریم. ما هم اگر نفت نداشتیم الان عزیز دردانه آمریکا و اروپا بودیم

EsfandAashena

Esfand Aashena http://iranian.com/main/member/esfand-aashena.html

جیش جان اشکال نداشت، شما توپ کرد این بلاگ آهنگ خانم تا بیشتر کرد خنده! شما ماشألله خودت در فینگلیسی نوشتن بود استاد تر نمای ایرانیان! یادت رفته چند سال پیش چقدر خندید سر تنکسگیوینگ مهمانی شما که چه شد؟! خنده از غش کرد!