Advertise here

سالانه ۴۵ هزار ايرانی قربانی هوای آلوده مي‌شوند

رئيس ستاد محيط زيست شهرداری تهران مي‌گويد هر سال ۴۵ هزار نفر در ايران بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست مي‌دهند. به گفته‌ی مسئولان حفاظت از محيط زيست، سوخت و خودروی غيراستاندارد منشا اصلی آلودگی است. امروز (جمعه اول دی) مانند چند روز گذشته در تهران باران مي‌بارد و هوا آلوده نيست. چنين روزهايی در پايتخت و اغلب کلان‌شهرهای ايران هر سال کمتر مي‌ش ... Read the full article...

Balatarin