Advertise here

تسلیت به نایاک و نازنینان

Balatarin

 

"کانادا روز پنجشنبه اعلام کرد که سازمان مجاهدین خلق، از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی ایران را از فهرست رسمی سازمان‌های تروریستی خود خارج کرده و نام نیروی قدس را به این فهرست افزوده است."

نظر به اینکه لابی نایاک و دیگر نازنینان پیگیر جوش دادن "معامله بزرگ" برای بقا نظام نکبت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره اخیراً زور مضاعف بیهوده زدند تا جلوی اتخاذ همین سیاست از سوی آمریکا در مورد کالت مجاهدین و پیشتر از آن در باره سپاه تروریستی را بگیرند،  به آن نازنینان داغدیده  تسلیت مضاعف عرض میشود.

در ضمن؛ بدلیل نزدیک شدن ششم ماه فوریه و زمان اجرا قانون قشنگۀ کنگره آمریکا علیه نظام نکبت مسلمین، برای لابیگران و دیگر نازنینان دلنگران تداوم عمر نظام نکبت مسلمین، تحمل و بردباری آرزو میگردد. از حالا فکر حرفه دیگر باشند پُر بدک نخواهد بود.

 

تبریک

 

Balatarin

Comments 15 Pending 0

Sort comments:
Fred

Fred

آهای حاجی دروغگوی دهان دریده، به من دهاندریگی هایت را بکن که چند سال است زشت ترین الفاظ را علیه من بکار برده ای، جزء آیینت است و از این راه اموراتت میگذرد، در من کوچکترین اثری ندارد.
ولی ای دهان دریدۀ تک کتابی؛ تو بسیار بسیار دون تر از آنی که به ملت بزرگ ایران و متحد تاریخی و فرهنگی آنان، ملت بزرگ اسرائیل دهاندریگی کنی.

Demo

Demo

بزرگ آریَن اسراییلی از شدت غضب در برابر حق به فغان آمدند: َزشت ترین الفاظ را علیه من بکار برده ایَ
لطف کنید و مدرک و شواهد در مورد این 'زشت ترین الفاظ' ارائه دهید
البته همان 'حاجی دروغگوی دهان دریده' نامیدن اینجانب توسط آن عالیمقام سه ملیتی (إسروایلی - إمریکی - ایرو نی ) آن قبله عالم را بخوبی اثبات نموده و از بزرگی و انسانیت و ادب و احترام و نزاکت و بالاخره بشر دوستی هر ٣ ملت در یک فرد حکایتها دارد.

جوش بزنید.

G.Rahmanian

G. Rahmanian

Any defeat for the regime is a defeat for its supporters and a victory for the people of Iran.

Fred

Fred

آهای حاجی دروغگوی دهان دریدۀ تک کتابی؛ بجز دهان دریدگی تو و همکیشانت چیزی در انبان ندارید. این اولین و آخرین باری بود که در سایت جدید جوابت را دادم آنهم بخاطر دهان دریدگیت به دو ملت بزرگ ایران و اسرائیل.
پا بزن دون مسلک پر کینه؛ پا بزن.

Demo

Demo

َآهای حاجی دروغگوی دهان دریدۀ تک کتابیَ
َبجز دهان دریدگی تو و همکیشانت چیزی در انبان نداریدَ
َدهان دریدگیت به دو ملت بزرگ ایران و اسرائیل.َ
َدون مسلک پر کینهَ

خدا را بس شُکر که نمُردیم و دیدیم معنای جواب دادن را از یک شخصیت بزرگ اسراییلی-ایرانی چهار پا مسلک پر از عاطفه و عشق و عِرق دو ملیّتی. با طلب پوزش که ملیّت سوم از قلم افتاد. و خدا را شکر که تنها بزرگ عالم است و به درون و برون فرعونیان بزرگ در روی زمین کوچکش آگاه و شاهد مطلق.

اوهوی زخم را باید پاد زخم از برای مرهم گذاشت نه اینک بادش زد

Fred

Fred

نازنین مادر عروس و عضو "اسبق" حزب خائن توده هم افاضات پر مغزشان را فرمودند.

تبریک

mousa67

mousa67 offering free psychotherapy sessions to those suffering from potentialy suicidal mental condition known as "islamism"

let me be the second one, after Fred, to offer my condolences to all the west residing, west hating, lobbyists and individual suppurters of the islamic republic of Iran on yet another slap in their faces.
And let me be the first person to wish Fred a very happy holidays and many more years of raising islamic cyber warriers blood pressure to boiling point!

انشأ الله

Souri

Souri

Khob Tabrik be shoma va daar o dastatoon!

choghok

choghok Your enemie's enemy is necessarily not a friend.

What you seem to be blind to see is that US and Canada are doing these things for all the wrong reasons. First removing Mojahedin fr.o.m. Terror list because they are American paid terrorists now and then putting Qods forces because of nuclear talk breakdown instead of them having bloods of many people on their hands.

And NIAC has not been against Qods force being enlisted, they are against Mojahedin being delisted.

choghok

choghok Your enemie's enemy is necessarily not a friend.

Again NIAC has not supported "Qods" forces. It would be good if yo read the article you are sending as well. In the article NIAC is pointing at Revolutionary guards in general. If West would put sanctions on them then people would have even more pressure on them and that is because Revolutionary guards own everything.

They own half the country and if you put them out of business you are putting people out of business. It is very easy for us sitting outside to cheer while people inside Iran would suffer and get alienated from the west and get pro IRI.

Demo

Demo

اگر نکبتیون فضای مجازی، به جهت نفرت و انزجار خود از مسلمانان، روزی ٢٠٠٠ بار هم خود را پاره و پوره کنند و نظام ایرانیون حاکم بر ایرانیون در کشور پادشاهی ایرون را نظام نکبت مسلمون بنامند غیر از اینکه گلو و ماتحت خود را ویرون کنند کار بجایی نمیبرند که نمیبرند. واقعیت این است که اکثریت قریب به اتفاق ایرانیون فقط در روی شناسنامه شان مسلمین اند همانطوری که اکثریت قریب به اتفاق اسراییلون فقط از جهت هویّت دینی ظاهرأ یهودیون هستند. هر دو قوم بسیار نژاد پرستند و مفتخر به خود و ناپاک. هر دو دین خالص خداوند را به بازی گرفته و از عاقبت بازیهایشان هم هیچ ترس و واهمه ای ندارند.

حلقوم خود بیاویزید

G.Rahmanian

G. Rahmanian

Souri,
I view PMOI as a genuine anti-IR force that has relentlessly fought against the Islamist regime since its early days and for all the good reasons.

I'm willing to forgive mistakes, but not treason. Contrary to what the regime's propaganda apparatus has tried to depict, I do not see PMOI as a treasonous organization. Furthermore, I do not see it as a threat to any positive future changes in Iran after the downfall of the current regime.

Souri

Souri

Defeat for the regime, Rahmanian? this is a defeat for the people of Iran.