Advertise here

فراموشی و تکرارتاریخ/ دانشجو

Balatarin

 

 

 

 

 

کار و قول شیخ پیشین پوچ بود /  دانشجو

گفت آخوندی که ما نان آوریم           +++  برق و خانه مفت و ارزان آوریم

کوی و برزن را چراغان می کنیم      +++  مهر و آزادی فراوان می کنیم

گرگ را همسایه با بز می کنیم          +++  دشت را پر از گل رز می کنیم

جسم و روح جملگی پَر می دهیم       +++  هرچه خواهی ما بر آن سرمیدهیم

خود رویم و خانه در قم می کنیم        +++   با عبادت نفس خود گم می کنیم

مردمان مسحور گفتارش شدند          +++    سر بسر راهی در گاهش شدند

مدتی بگذشت و او رهبر بشد           +++   نفس اماره تو گویی چیره شد

وعده هایش جملگی وارونه گشت      +++   شهرها با جنگ او ویرانه گشت

هرچه بودی شد گران اندر گران        +++  غیر خون مردم پیر و جوان

علم و دانش گوییا بازنده شد             +++  رسم تازی بار دیگر زنده شد

زن دوباره زیرچادر شد نهان            +++  تیره شد در نزد او هفت آسمان

شد شتر معیار و مقیاس عمل            +++  ملک و ملت دست ملای دغل

با ریا و تقیه و دوز کلک                 +++   گشت ملا هم امام و هم ملک

نوکران تازیان افسر شدند                +++  از همه ایرانیان برتر شدند

واژه ی میهن پرستی شد خطر          +++   نخبگان صد جای دنیا در بدر

درس تاریخی ما تغییر کرد               +++   هرچه ملا خواست خود تحریر کرد

دزدی و فحشا وطن را در گرفت        +++  اعتیاد اینجا و آنجا را گرفت

کشور خوشنام ما بد نام شد             +++    ضد ما هر دشمنی همگام شد

هرکه آگه بود و او دادی بخواست      +++   رفت زندان زجر دید و برنخاست

بازگو کردم که تا یادآوری               +++    نسل مارا سوخت این خوش یاوری

روی آور بر خرد ای هوشیار           +++    شیخ و ملا را نباشد اعتبار

خیز و کشور را زنادان باز گیر         +++    در چنین دامی مشو دیگر اسیر

  

 

 

 

 

 

 

 

Balatarin

daneshjoo @daneshjoo

چه آورده رژیمت، شیخ شیاد ++ بغیراز جهل و جور و فقر و بیداد؟

Comments 3 Pending 0

Sort comments:
farhangpooya

farhangpooya In all situations, in or outside power, social problems require social solutions (در همه شرايط، در حاكميت و يا خارج از حاكميت، مشكلات اجتماعى راه حل هاى اجتماعى طلب مى كنند)

خود رویم و خانه در قم می کنیم +++ با عبادت نفس خود گم می کنیم
موقعى كه خمينى در پاريس بود در دانشگاه ما در انجمن ايرانيان (در بر گيرنده همه ايرانيان دانشگاه بود)دانشگاه برسر كتاب حكومت اسلامى خمينى بحث شديىدى در گرفت. در آن روز ها من و يك دانشجوى ديگر بعنوان نماينده دانشجويان به پاريس رفتيم تا در مورد نقش روحانيت و هيراشى مذهبى از او سئوال كنيم. من اين سئوال را از او پرسيدم.
او گفت من از حوضه علميه قم آمده ام، به حوضه علميه بر مى گردم، شما نمايندگان خود را انتخاب مى كنيد، ....

daneshjoo

daneshjoo چه آورده رژیمت، شیخ شیاد ++ بغیراز جهل و جور و فقر و بیداد؟

از بیان نظرتان سپاسگزارم.
بله چنانکه به تجربه دریافته ایم آخوند دروغ می گوید و تقیه می کند و آنرا به مصلحت اسلام می داند.
آقای جلیل تقی زاده بنیانگزار روزنامه " ملانصراللدین "روزنامه نگار مشهور در مورد آنها این گونه پیش بینی کرده است:
" اگربا این نیروی مخرب جامعه و تاریخ کهن ( روحانیون) تسوسه حساب نشود خواه انقلاب مشروطه بشود یا نشود، این میکروبها می مانند و من می ترسم در آینده نزدیکی چشم باز کنید و ببینید هشتصد ملا یکجا خلق شده، ملا همه امور مملکت بدست گرفته، همه ثروت شما را برباد داده ، شما را به امان خدا سپرده ، و افسارتان را به بیگانگان رها کرده!!،"

daneshjoo

daneshjoo چه آورده رژیمت، شیخ شیاد ++ بغیراز جهل و جور و فقر و بیداد؟

آقای حسینی گرامی:
نام روزنامه نگار و بنیانگزار روزنامه " ملانصرالدین" جلیل محمد قلی زاده بوده( نه تقی زاده) که در شماره 25 سال 1908
روزنامه خود چنین گفته است:
" "اگر با این نیروی مخرب جامعه و تاریخ کهن( یعنی دستار بندان ) تسویه حساب نشود؛ خواه انقلاب مشروطه بشود یا نشود؛ این میکرب‌ها میمانند و من می ترسم در آینده نزدیکی چشم باز کنید و ببینید " هشتصد ملا یکجا خلق شده ". ملا همه امور مملکت را بدست گرفته؛ همه ثروت شما را بر باد داده؛ و شما را به امان خدا سپرده و افسارتان را به بیگانگان رها کرده" ....