Advertise here

مهره ی دیگر ملایان / دانشجو

Balatarin

 

 

  نادانی،  ناتوانی و بی وطنی ویژگی های عمده جمهوری اسلامی می باشد. حکومت و دولت جمهوری اسلامی بارها به وسیله کردار و گفتارِ خود این وِیژگی ها را به اثبات رسانده است. این حکومت به روشنی و با وقاحتی باور نکردنی، ضد مردم،  ضد تاریخ و ضد منافع ملت و کشوری سخن گفته وعمل کرده که امکان بودن را به آن داده است. این رژیم ناسپاس و بی صلاحیت با آن همه منابع مالی که در اختیار داشته و بباد داده، مدتهاست درمانده شده و می داند درمیان مردم جایگاهی ندارد. ولی چون بر خلاف ادعای سردمداران آن مادی و قدرت طلب است، با زندان، شکنجه و اعدام کردن مبارزان راه آزادی، به بقای زیانبار خود ادامه می دهد.  به عبارت دیگرحکومت و دولتی که باید فرمانبر و خدمتگزار ملت باشد، به زور اسلحه، مردم را به فرمانبری وامی دارد و به بند و دارشان می کشد.  بی تردید جابجا کردن یک مهره ( " تدارُکچی"  محمد، محمود یا حَسَن)  سبب تغییر باورهای بَدَوی، ناشایستگی و ماهیت ضد ایرانی این رژیم نمی شود.  ازاین روی هرمبارز هوشمندی می داند که تلاش هایش باید تنها صرفِ یافتن و بکار بستن راه هایی برای کنار زدن  یاسرنگون ساختن کل نظام آخوندی بشود.

    شیخ برو کلِ نظامت ببر / دانشجو

چند کُشی پیر و جوان شیخِ شوم؟   ++  کی روی از کشور و این مرز و بوم؟

مکرِ تورا پیر و جوان دیده است    ++  بر تو و آیین تو خندیده است

آنکه نمرده ست به شمیشیر تو      ++  مرده زبی مغزی تدبیر تو

مالِ وطن برده ای و خورده ای      ++  کشور ما سوی خطر برده ای

روکه دگر دست تو رو گشته است   ++  ملتِ ایران ز شما خسته است

جایگزینی تو مَکن جُفت و جور      ++   وَسمه چه سود ست به چشمان کور

شیخ برو کلِ نظامت ببَر                ++   جور و جنایت که نداده  ثمر

زود برو شیخ و تانی مکن            ++  صبرِ مرا عجز تو معنی مکن

زود برو، زود، نصیحت پذیر         ++  راه نجف یا که فلسطین بگیر

ترس که بسیار جفا کرده ای          ++  دزدی و کشتار بپا کرده ای

ترس اگر آتشِ بیداد تو                 ++   شعله زند خانه و بنیادِ تو

ترس ازآن روز که بر ریشِ تو       ++  اَنگ نجاست بزند خویشِ تو

ترس که کهریزکیت می کنند           ++   آنچه بکردی، به تو آن می کنند

ترس اگر صاحبِ خون ندا             ++  تیر زَند بر سَر و قلبِ شما

ترس که برچوبه ی دارت کنند        ++  آنچه نخواهی تو،  نِثارت کنند

ترس از این ملتِ با عزمِ ما           ++   ترس ز جنگیدنِ ما، رزمِ ما

زود برو شیخ و  تانی مکن           ++   صبر مرا عجز تو معنی مکن

 

حکومت و دولت خدمتگزار 

http://iranian.com/posts/view/post/15397

فراموشی و تکرار تاریخ

http://iranian.com/posts/view/post/17710

چو دشمن رهبر این کاروان ست نه ایرانی، نه ایران در امانست

http://iranian.com/posts/view/post/8112

Balatarin

daneshjoo @daneshjoo

چه آورده رژیمت، شیخ شیاد ++ بغیراز جهل و جور و فقر و بیداد؟

Comments 1 Pending 0

Sort comments:
daneshjoo

daneshjoo چه آورده رژیمت، شیخ شیاد ++ بغیراز جهل و جور و فقر و بیداد؟

پیوند این نوشته
به صورت زیرست
حکومت و دولت خدمتگزار
http://iranian.com/posts/view/post/18412