Advertise here

دستگیری 53 عضو خانواده حسین پناهی در طول 6 سال

گزارشی مخفی وزرارت اطلاعات از خانواده حسین پناهی می گوید و در این گزارش آمده که نیروهای اطلاعاتی در مدت این شش سال ، بیش از 53 عضو خانواده حسین پناهی را به اتهام همکاری با احزاب کردی و فعالیتهای مغایر جمهوری اسلامی ایران دستگیر کرده اند. در ادامه این گزارش می افزاید که از تعداد این 53 نفر سه نفر آنها از بین رفته اند و سه نفر آنها در زندان هستند و 8 ... Read the full article...

Balatarin