Advertise here

گیرنده ی پیام / دانشجو

Balatarin

من خودم دانم چه گویم با خدا دانشجو ای رژیم قتل و بیداد و فریب
دولتِ نالایقان ِ نا نجیب ای که بردی آبروی کشورم
جان ستاندی از جوانان در برم دیگر اکنون سرنگونت می کنم
زود از این کشور برونت می کنم من نمی خواهم ولی یا رهبری
زورگویی، مستبدی، سروری از حکومت، دین خود سازم جدا
دین هرکس، بین او هست و خدا کس نمی خواهم شود دلال ِ من
با خدا گوید سخن زاحوال من من خودم دانم چه گویم با خدا
احتیاجم نیست بر لفظ شما گرخدا باشد علیم و با بَصر
از زبان پارسی دارد خبر خلق ما دیده، جنایت ها ز تو
خون ما می ریزد از چنگال تو ملت ما زهدِ زشتت دیده است
بر تو و آیین تو خندیده است رو دکان در جای دیگر باز کن
حقه، در جای دگر آغاز کن خاک ما، مسموم شد از مکر تو
پا ک می سازم وطن از شر تو
مهرِ ایران http://www.iroon.com/irtn/blog/2460/ http://iranian.com/posts/view/post/19424 مهره دیگر ملایان http://www.iroon.com/irtn/blog/2316/ http://iranian.com/posts/view/post/18526    

Balatarin

daneshjoo @daneshjoo

چه آورده رژیمت، شیخ شیاد ++ بغیراز جهل و جور و فقر و بیداد؟

Comments 2 Pending 0

Sort comments:
daneshjoo

daneshjoo چه آورده رژیمت، شیخ شیاد ++ بغیراز جهل و جور و فقر و بیداد؟

خوانندگان محترم:
مدتی است در این سایت نوشته های من " درهم" چاپ می شود ، اگر چه در آغاز مرتب است.
خواهش دارم برای دیدن چاپ مرتب تر به پیوند زیر مراجعه فرمایید.
http://www.iroon.com/irtn/blog/2485/

daneshjoo

daneshjoo چه آورده رژیمت، شیخ شیاد ++ بغیراز جهل و جور و فقر و بیداد؟

آقای امین:
مطالب من اخیرا " درهم" چاپ می شوند.
چگونه می توان مثل گذشته درست چاپ کرد؟
آیا حذف و انتشار مجدد مطالب ممکن است؟
سپاس از وقت شما.