Advertise here

سادیسم وحوش در کریسمس

Balatarin

 

کشیش یوسف ندرخانی یادتون هست؟

آره همان ایرانی پاک نهادی که نظام نکبت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره سه سالی تو اسارت خدمتش رسید و قرار بود به جُرم خروج از دین مبین و روی آوردن به مسیحیت اعدامش کنه.

البته پس از داد و قال آزادگان از گوشه و کنار دنیا  و هشدار از سوی چند تا از رهبران جهان آزاد منجمله مرکل آلمان، که اگر بکشیدش بد میبینید، وحوش از کشتنش گذشتن و بعد از چند ماه آزادش کردن.

حالا خبر میرسه که در روز میلاد مسیح، ، که برای کشیش ندرخانی و باورمندان به آن پیامبر عشق، صلح و بخشایش مهم میباشد، وحوش سادیمسمی رفته اند کشیش را بازداشت و به اسارتگاه منتقل کرده اند.

 

آهای وحوش سادیسمی، روز ماجرایی هم هست و دادگاه لاهه و دیگر قضایا، آن روز دور نیست، اصلاً دور نیست.

 

تبریک 

 

پ.ن. وحوش یک ایرانی پاک نهاد دیگر بنام کشیش بهنام ایرانی را هم بتازگی به اسارت گرفته اند. 

 

به اینجا و اینجا هم سرکی بکشید.

Balatarin

Comments 1 Pending 0

Sort comments: