Advertise here

" اسطوره در کارهای بهرام بیضایی" ~ سخنرانی بهرام بیضایی

Balatarin


فایل صوتی سخنرانی بهرام بیضایی با عنوان " اسطوره در کارهای بهرام بیضایی"

دوم دسامبر 2012 - دانشگاه UCLA

 

اینجا کلیک کنید 


من فکر می کنم محیطِ تأتری رکیک ، بد و بی معنی شده است یا به هر حال آن کاری را که من می خواستم انجام نمی داد . فکر کردم شاید آن کار را بتوان در سینما انجام داد . چون در واقع ما در محیطِ تأتری اصلا کار نمی کنیم . دو سومِ نمایشنامه هایی که من نوشتم اصلا روی صحنه نیامده است . وضع تأتر روز به روز بدتر می شود . دلیلش این است که می گویند بازی ، میزانسن ولی شعور و دانش هیچ کدام مهم نیستند ... اما یک چیزی
دارد جای تأتر را می گیرد و آن کم و بیش عبارت از عربده کشیدن روی صحنه است و ادای مسئول بودن را درآوردن است ... من فکر می کنم در این مملکت هیچ کس مسئول نیست و همه ی آنها که ادعای مسئولیت می کنند به نظرِ من دروغ می گویند و دکان باز کرده اند . به هر حال ادای مسئولیت درآوردن و ادای همه چیز از جمله ادای تأتر ، جای تأتر را گرفته . بنابراین من فکر می کنم به این چیز تعلق ندارم و اصولا به این نوع ادا درآوردن نیازی ندارم . در سینما هم خیلی به زحمت تا آنجا که می شد به این کار ادامه دادم . چون سینما هم عینا چنین میدانی ست . در سینما کم کم متوجه شدم که همه ی فرهنگِ مملکت تبدیل شده به ادای فرهنگ را درآوردن . به هر حال ، حالا درست در نقطه ای ایستاده ام که فکر می کنم که در سینما هم نمی شود . نمی دانم که بعدا چه خواهد شد .... 
 

Balatarin
Sort comments: