Advertise here

ورق بازی سنتی ایرانی (گنجفه)

گنجفه و آس ناس بازی های ورق سنتی ایرانی بوده اند که احتمالا سابقه شان به دوران صفوی می رسد و امروزه از میان رفته اند. گفته می شود که گنجفه با بازی حکم و آس و ناس با بازی پوکر شباهت داشته است. ورق های دست ساز در تصاویر زیر بجا مانده از اواخر دوران قاجار هستند و همگی از پاپیه ماشه لاک روغن خورده درست شده اند. ... Continue reading »

Balatarin
Sort comments: