Advertise here

رابطه نامشروع داعی

Balatarin

"نظر شما و دیگرانی که با این ادبیات علیه من و جنگ طلبان خیالی و نئوکانها مطلب می نویسید را خواندم و در جواب همگی تان این مطلب کوتاه را می نویسم.

از نظر مذهبیون بینادگرا، بدترین گناه، رابطه جنسی نامشروع است. اصولا زن نیز در این دستگاه بعنوان گناه ساز اصلی شناخته میشود. در این دستگاه فکری، همه گناهان و جنایات دیگر در مقابل این گناه کبیره یعنی گناه جنسی رنگ میبازند و فرعی میشوند. دشمنی بینادگرایان با زنان نیز به درجاتی ناشی از این نگاه به زن و به گناه است.

حال به شما و دوستانتان برگردیم. در دستگاهی که تریتا پارسی و لابیست های حرفه ای رژیم و عده ای که نام چپ روی خودشان گذاشته اند درست کرده و شما در آن تنفس میکنید، گناه کبیره جنگ طلبی علیه رژیم ایران است. زاینده این گناه و منبع آن نیز نئوکانهای آمریکائی و اسرائیل هستند. ایرانیانی که با این افراد رابطه داشته باشند گناهشان در حد گناه رابطه جنسی است. پلید است و مذموم.

وقتی گناه رابطه با نئوکانها این میزان پلید و وحشتناک شد،همه دیگر گناهان رنگ میبازند. از این رو، اگر تریتا پارسی از نفت بازان وطنی و خارجی کمک میگیرد، برای احمدی نژاد دلالی میکند، رئیس وی در صدد خرید هواپیمای تشریفاتی برای رهبر است، خود وی اخبار کنگره را در ایمیل خصوصی به سفیر جمهوری اسلامی اطلاع میدهد، در گودبای پارتی اش شرکت میکند و دهها گناه دیگر، همه اینها بی اهمیت اند. خطر جای دیگری است. حسن داعی با دانیل پایپز رابطه داشته است.

ایها الناس بشتابید که وطن رفت. حسن داعی برای دفاع از خودش در دادگاه مجبور به کمک گرفتن از جنگ طلبان شده.

حال در دادگاه چه گذشت و چه اسناد مهمی که به زندگی و سرنوشت میلیونها ایرانی ربط دارد آشکار شد و از آنها چه درسی میتوان برای آزادی کشور گرفت اصلا مهم نیست. باید حسن داعی را بخاطر رابطه نامشروع با جنگ طلبان سنگسار کرد. بشتابید تا از این صواب نامحروم نمانید.

_________________

مسئله اینجاست که جنگ طلب واقعی رژیم ایران و کسانی هستند که به بقای این رژیم کمک میکند و برایش لابی میکند. هرچه عمر این حکومت طولانی تر شود خطر جنگ بیشتر است. با گروگانگیری شروع کرد، جنگ بیهوده با عراق را ادامه داد، فتوای قتل سلمان رشدی را داد، محور مقاومت (بنیادگرائی و تروریسم) در منطقه را به کمک حزب الله و جهاد اسلامی براه انداخت بیش از صد نفر ار رهبران اپوزیسیون را در اروپا ترور کرد وتروریسم را در سراسر جهان گسترش داد. حال بگوئید که میدل ایست فوروم است که دنبال جنگ با ایران است یا این رژیم ایران است که نخست با مردم ایران سرجنگ دارد و بعد با تمدن بشری و جهان جنگ دارد.

این دکان که اسرائیل بدنبال راه اندازی جنگ با ایران است بدرد نماز جمعه و عده ای عقب افتاده میخورد که نام چپ روی خودشان گذاشته اند..... "

آنچه در بالا آمد برگرفته بخشی از دو پاسخ حسن داعی به یکی از نازنینان با ادبیاتی که از فرط استفاده هماهنگ شده ثلاثه خبیثه و لابی نایاک گوش همه را پر کرده میباشد.

این تحلیل بی شیله پیله و دقیق از کردار و گفتار سیاسی ثلاثه خبیثۀ اسلامیست ها/یهودستیزان هار و چپولان همفکر دست آموز آنان است که اوج تجلی آن کنش لابی نایاک و رئیس مادام العمر آن میباشد.

دور نیست روزی که قدر خدمتگزاران واقعی ایران و ایرانی بیشتر دانسته شود، آنروز دور نیست.

تبریک

Balatarin

Comments 26 Pending 0

Sort comments:
HassanDai6

HassanDai

دوستان عزیز
به من ایمیل زده شد که این مقاله در بالاترین هم پست شده و با توجه به عنوان مقاله و عکسی که استفاده شده برخی تصور میکنند که گویا من با خانم شیدا رابطه ای داشته یا دارم. ایشان در تظاهرات جلوی سازمان ملل علیه احمدی نژاد بود و با من عکس گرفت.
این مقاله با عنوان "رابطه نامشروع داعی" را یکی از هموطنان از روی لطف نوشته. ایشان پاسخ من به یکی از هواداران نایاک را مبنای مقاله قرار داده است. من در آن پاسخ، در مورد جنگ طلب خواندن مخالفان نایاک و مقایسه آن با رابطه جنسی نامشروع صحبت کرده بودم. بنابراین عنوان مقاله هموطن عزیز با عکسی که من با خانم شیدا گرفته ام ربطی ندارد.
با سپاس امیدوارم که این روشنگری هر ابهامی را زدوه باشد

faraway

faraway

Thank you Fred. Daie has indeed shown a lot of class and intelligence. I did not know he could write in Persian so beautifully. Thx.

QLineOrientalist

QLineOrientalist

Classical argument by indirection.

Mr. Daie was caught with his pants down (to continue with his own eccentric sexual analogy) with Daniel Pipes, a leading American advocate of an Israeli attack on Iran. Rather than explain himself, he changes the subject.

This is just the sort of thing that Ahmadinejad does when he is interviewed on American TV. When asked about persecution of dissidents in Iran, he changes the subject to anything to distract from the ruthless repression inside his own country.

Does the fact that someone like Pipes took Mr. Daie under his wing to guide him through the legal tactics of smearing and lying and slandering without getting thrown in jail for libel not trouble any of you NIAC haters? You can disagree with NIAC, but aren't there boundaries? Is it justifiable to ally with someone who wants to bomb your country? Where is your sense of patriotism? And... why did this leading advocate of bombing Iran decide to help Mr. Daie? Was it an act of disinterested generosity? Does Mr. Daie think it would be good for Israel to bomb Iran?

These are obvious questions. Mr, Daie does not want to answer them. His followers should not be satisfied with this suspicious evasiveness.

NasirKhosrow

Nasir Khosrow Poet, scientist, philosopher, mystic and traveler

Well said, QLineOrientalist.

faraway

faraway

dear tp, you should have never tried to sue Mr. Daie. It's your own fault. Before this case, your organization enjoyed some sort of legitimacy. Now, it's all gone because like Khamenie, you are too arrogant and don't know when to stop.

QLineOrientalist

QLineOrientalist

I also think the lawsuit was a mistake.
I don't know how suing someone who was barely on the other side of libel makes one into Khamenei.

faraway

faraway

Those were not libel as determined in favor of Mr. Dai. However, Trita is not exactly very bright. He's been an errand boy all his life. I feel sorry for him because I think he is being used by both sides.

MRX2412

MRX2412 Fighting islamo/communists and liberal bowl one day at the time!

I like Daie. He sounds intelligent and honest. He does not talk with once side of his mouth. He always back things up with evidence. I wouldn’t be surprised if Islamists of all kind specially the fraud from Sweden go through any length and measure to destroy his reputation.

This comment was removed by the Iranian.com Staff for violating our Commenting Standards

Fred

Fred

لابیگران و دیگر دلنگرانان بقای نظام نکبت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره بسیار زور میزنند تا به حسن داعی همه نوع وصله بچسبانند.
دستفروش عطر دزد یکی از آن ادعا ها بود که کارمند رسمی لابی نایاک در نوشته ای مدعی آن شد که البته نتوانستند با اسناد لازمه در دادگاه آنرا نشان بدهند، دیگر وصله مقبول لابیگران چسباندن داعی به مجاهدین است و استفاده متناوب از این عکس برای اثبات ادعای خود، کاری که نتوانستند در دادگاه بکنند با ایندست شانتاژها زور میزنند که داعی را از سر راه خود بردارند.
این عکس برای یادآوری بی اخلاقی لابیگران استفاده شد. بهتر بود این توضیح در نوشته بالا گنجانده میشد، کوتاهی کردم.

choghok

choghok Your enemie's enemy is necessarily not a friend.

As much as I want IRI to be gone tommorow I know that ignorance and hypocracy is very big in Iran and will not decrease with war. On the contrary they will grow and IRI would get more popular. Think how it went in Iraq and Afghanistan. The only way the embargo would succeed is also that Turkey, Russia and China would follow US and EU, which is not likely. Turkey and China will get cheaper oil and Iran will pay higher price for Russian support. The only way to get democracy is dialogue and for people to increase contact to outside world.

This comment was removed by the Iranian.com Staff for violating our Commenting Standards

Roozbeh_Gilani

Roozbeh_Gilani "Personal business must yield to collective interest."

Fred: It is a real shame that Mr Dai allowed the NIAC cyber thugs to more or less overtake his blog and prevent a real critical debate around the subject of Economic sanctions.
Had he blocked and kicked out this bunch of bach akhoond soosool NIACI mozdoors (including their "leader" whom I - and I know you and dai himself- have zero doubt was one of the attack poodles there using one of his many fake User ID's)immediately, then myself and more like me would have had a chance to go to his blog and argue against Sanctions. You see Fred, I honestly do not believe that sanctions , as they are today, are hurting the regime. There is plenty of evidence to back my claim.

Fred

Fred

Roozbeh,

Like the majority, I always, always say what is on my mind and set my own agenda, I humbly suggest you deny others the pleasure of derailing your thoughts, ideas and agenda.

Regardless of what others do, you should enrich the readers with another point of view on the subject of the text you've chosen to make a comment on.
Take care

ps. we'll pick up on sanctions before Feb 6th when sanctions get into the beginning of the airtight phase.

faraway

faraway

That would be a great contribution to the readers of IC.

amirparvizforsecularmonarchy

amirparvizforsecularmonarchy I Love Waterfalls and Find One of the most humorous things in the world; is the notion that Americans are a greater force for good & more civilized than Nazi's, Mullahs and Communists.

Fred, Sanctions are enriching the IRI thugs and harming the ordinary people, they need to be managed better if they are to ever have support. No one see's sanctions as being aimed to weaken the regime as a result and this is bad for the idea of sanctions. For them to work they have to hit the purse of the regime more than the people.

FahimehMoghtader

fahimeh moghtader master degree in enginnering,love politics and have lived in the usa for more than 41 yrs

aghaye dayi and his supporters are quite well known in the political arena,but all these accusations toward niac,which is one of the most effective,progressive org in this country,is all baseless,when some one like Mosadegh,was also accused of working for a foreign agent,what can you expect of aghaye dayi and his followers,iranians historically love the conspiracy theory,every one is working supposedly for some one.niac has been always at the forefront advocating for the well being of iranian people,never want them to suffer the consequences of their ill fitted government,if this is lobbying then shame on these people,.no iranian,regardless of their political affiliation wants to see iran,turn into iraq,afghanistan,libyia and etc... to have a regime change,change into what? lets all take a long breathe and wait... mr zahedi,the former iranian ambassador,in his interview with BBC,also advocates dialogue with iran,rather than military solution,who does he work for now?????? we iranians at these crucial historical moments,need to put these differences aside and maybe for the first time come together and form strong coalition.thanks

faraway

faraway

To form strong coalition to support the Islamic Republic as does trita and his handlers the oil mafia?? Very interesting!

Trita has no regard for transparency or accountability. He might be doing some good for the Iranian-american but those efforts are to put a lip stick on a pig. The real agenda/motivation of NIAC is neither the interest of Iranian-Americans or the interest of Iranian people inside. NIAC's real agenda is business with the ruling mullahs at the expense of Iran's independence, sovereignty, freedom, and self-sufficiency. That is why NIAC is not trustworthy eventhough sometimes it does some good deeds for rad pa gom koni.

faramarz

Faramarz

I think we Iranians should come together at these critical times and line up behind Trita, the same way we all came together 34 years ago and lined up behind Khomeini!

Regime change, what Regime change? If Trita could tweak this Regime thing just a little bit and everything should be just fine!

FahimehMoghtader

fahimeh moghtader master degree in enginnering,love politics and have lived in the usa for more than 41 yrs

dear faramatz thanks for reading my comments.i did not want all iranian reagrdless of their political affiliation to galvanize behind mr parsi or any one,we do not want to to that,as you said we have done that,we saw what happened,we must look at the history and hopefully learn,what i am hoping to happen,which may be a dream,looking at the political history of our nation,is for us all to come together and listen to one another and LEARN LEARN,there is a lot to learn from people who do not say the same things i say or you say.diversity should be the challenge of 2013,we do not need to all think the same,and that should be the strength. thank you.
.

faramarz

Faramarz

Fahimeh Khanoom,
You seem sincere and I appreciate that. But despite all the good work that you and other people at the grass root level do at NIAC, Trita and the Sr. team there are regarded as opportunists and lobbyists for the Regime. And that's not good because the majority of Iranians want this Regime to be gone.

Next time that you come to the west coast, please take a moment and ask the average Iranians what they think of him. He is an obstacle to the unity among Iranian-Americans, and if he really cared for us, for Iran and for our cause, he would bow out immediately and let an openly-elected person lead us.

Please communicate that to him.

divaneh

divaneh

We can't ask Trita, he deletes our comment but you seem to be on good term with him. Ask him why he deletes questions that challenge his conduct and policies?

Monologue is not the best tool for building coalition.