Advertise here

شنبه سراسر تهران تعطیل اعلام شد: فاجعه آلودگی هوای تهران همچنان ادامه دارد

تمامی مراکز آموزشی -از جمله مقاطع مختلف تحصیلی و دانشگاه‌ها-، ادارات، وزارتخانه‌ها، بانک‌های سراسر استان تهران، غیر از مراکز درمانی مانند اورژانس، تعطیل است. Continue reading »

Balatarin
Sort comments: