Advertise here

حمله به دختر شجریان

Balatarin

مشدی هستند، پدربزرگش قاری و ۶۰ سال پیش قرآن خوانی پدرش در سن ده دوازده سالگی از رادیو پخش شده و ربنا سی سال پیش او در گوش باورمندان غیر فرصت طلب جا خوش کرده.

خبر جدید:

" آواز خوانی دختر شجریان در روز اربعین

مژگان شجریان یکی از فرزندان خواننده هایی است که مرتبط با شبکه های ضد انقلاب و خواننده های فاسد غربی هستند، همین چند وقت پیش بود که تصاویری از محمد رضا شجریان در میان رقاصه های فاسد و مجریان بی بند و بار شبکه های ضد انقلاب موجی از اعتراضات را در پی داشت اما در هفته جاری مژگان شجریان دختر محمد رضا شجریان آلبومی را بصورت آزاد منتشر و بصورت آزادانه روانه بازار فرهنگ ایران کرده است!

آلبوم ترانه ها و موسیقی های مژگان شجریان به همراه برادرش همایون شجریان در حالی پخش می شود که ایران سوگوار عزای حسینی است و مردم ایران داغدار امام حسین (ع) هستند، این اقدام فرزندان شجریان مشخص است که با برنامه ریزی انجام شده و مرتبط با شبکه های معاند نظام است."

به عبارت دیگر؛ وحوش هرچه زور زدند از پس راستگویی استاد شجریان که پشتوانه ملی دارند بر نیامدند، حالا رفته اند سراغ بانو مژگان شجریان برای خواندن آنهم با برادرشان.

ایندست قر و قمبیل وحوش به دستاویز اربعین علیه  بانو شجریان راه به دهی نخواهد برد. این تیر وحوش هم به سنگ خواهد خورد.

آهای وحوش زن ستیز، زشتی دوست و غم پرست؛ توانایی درک زیبایی به طور اعم و وقار در آمیخته با زیبایی صدا، سیرت و صورت به طور اخص را ندارید، هر چی زودتر این ضعف خودتان را قبول کنید، کمتر دمغ و خیط میشوید.

تبریک

 

 این ویدیو را هم  تماشا کنید در این آدرس:

https://www.youtube.com/watch?v=0FNVBsh7orQ

 

 

 

برای نمونه به اینجا، اینجا، اینجا و اینجا ها هم سرکی بکشید. 

Balatarin

Comments 1 Pending 0

Sort comments:
tetrapharmakos

tetrapharmakos

پشتوانه ملی‌ استاد شجریان، وامدار جهالت و ددمنشی رژیم جهل و جنون و مردم‌ستیز ولایت فقیه است....وگرنه که پیشینه مطرب‌گری زمانهای جوانی استاد در حلقه تنگ رؤسای ساواک در نزد برخی‌ از ما جاودانه است........