Advertise here

تحریم ها به سمت «نفت در برابر غذا» می رود

Balatarin

یک نماینده مجلس ایران می گوید تحریم ها علیه جمهوری اسلامی به سمت برنامه «نفت در مقابل غذا» پیش می رود. محمدحسن آصفری که عضو هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران است، از دبیر کل سازمان ملل متحد خواست مانع ادامه تحریم ها علیه جمهوری اسلامی شود. سازمان ملل متحد و کشورهای غربی علیه ایران پس از آن شدت گرفت که ایران حاضر به تعلیق فعالیت هسته ای مشکوک خود نشد. گزارش از آرش سیگارچی.

Balatarin

Comments 2 Pending 0

Sort comments:
faramarz

Faramarz

نفت در برابر غذا ادامه همون سیاست احمدی نژاده که گفته بود نفت را سر سفره هر ایرانی میاوریم

SahameddinGhiassi

Sahameddin Ghiassi Saham Ghiassi

وحدت عالم انسانی و کنار زدن مشگل های ملتهای دنیا.

در مرحله یکم بایست مشگل ها را شناخت بعد به کنار زدن آنها همت گماشت.

متاسفانه رهبران دنیا اکثر دلسوز مردم نیستند و تنها برای خاطر شغل مقام پول و ثروت زیاد مقام رهبری را انتخاب کردند. بعضی ها که مدیون شرکتهای بزرگ بیمه و سایر شرکتهایی هستند که برای انتخاب شدنشان پول خرج کرده اند و لاجرم بایست دین خود را به آن شرکتهای بین المللی غول های اقتصادی بپردازند. بعضی از رهبران هم که از مثلا طبقه فقیر به قدرت شوکت و ثروتهای باد آورده ای رسیده اند در فکر تجمل عقده گشایی هستند و تمامی زندگی دوران فقر و فلاکت خود را فراموش کرده اند و حالا خودشان هیولاهایی شده اند بدتر از غارتگران بین المللی قبلی. مثال اولش شیوخ عرب هستند که روی ثروت های ملی مردم افتاده اند و آنرا مال خود میدانند و با آن مشغول عیش عشرت قتل غارت شهوت رانی و کارهای عجیب و غریب هستند. مثل خرید ماشین هایی از تلای سفید و یا دستور ساخت هواپیماهایی از تلای زرد. آنان در حمام های ساخته شده از عاج فیل غسل های واجب اسلامی جنابت را انجام میدهند و دلبران ومه پیکران بین المللی را دور خود جمع کرده اند و مردم را به حوریان بهشتی نوید میدهند وخودشان حوریان زمینی را تصاحب کرده اند. جوانان کشورهای ما که احتیاج به درمان مدرسه دانشگاه کار رفاه ورزش مسکن ازدواج دارند همه به صورت اجبار به اعتیاد ولگردی دزدی رشوه خواری صدمه زدن به دیگران زورگیری شیتله خواهی جلق زدن بی دانشگاهی بیکاری هستند و درحالیکه اسلام فرموده که طلب علم برهر زن و مرد مسلمان واجب و فرض است وبایست به دنبال علم حتی تاچین هم رفت آنان جوانان را مردم را بحال خود رها کرده و خودشان مشغول عیش عشرت هستند. و به نام دین مردم را غارت و ثروتهای ملی مارا در بانکهای خارج به حسابهای شخصی واریز میکنند که بعد از سرنگون شدنشان هم کشورهای دیگر و بانکهایشان سرمایه ملی ما را براحتی بالا می کشند. نمونه آن قذافی صدام و بن علی بودند.

گروه بعدی رییسان مثلا جمهوری را هم میشناسید که با تاثیر تبلیغات کوبنده و خرج شرکتهای غارتگر عده ای را به عنوان رییسان جمهور به تخت می نشانند تا منویات آنان را اجرا کنند. گروه های متحد و بین المللی نظیر فراماسونها ایلومونادیها و... مافیای قدرت و ثروت های دنیا را در زیر سلطه خود دارند و با برنامه های تفرقه بیانداز و حکومت کن غارت کن مارا بجان هم انداخته اند. درقدیم گروه هایی که در غارت های کشورهای ما سهمی داشتند با ازبین بردن فرهنگ و تاریخ و تزریق اعتیاد و نفرت و تفرقه مردمان مارا از هم جدا کرده و میکنند. نمونه اش ناصرالدین شاه بود که هشتاد زن در حرمسرای خود داشت و گروهی از جوانان را هم اخته فرموده بودند که از سکس های ایشان حفاظت کنند ولی چون اخته بودن قدرت دست درازی نداشتند. آنان مثل کرم وموریانه کشورهای ما را به مرحله نابودی تفرقه و باز کردن دربهای کشورهایمان برای غارتگران بین المللی بودند . اینان برای اینکه مردم ترقی نکنند جلوی هر خرد گرایی را میگرفتند مثلا امیر کبیر را کشتند ویا دیگران را و بیشتر به مردم خرافات وهم خیال توهم بیسوادی و نفرت تزریق میکردند تا آنان نتوانند باهم متحد باشند وبر ایشان بشورند. جنگ بین شیعه و سنی علوی و اسماعیلی و در قرون جدیدتر بهایی مسلمان بابی و ازلی بیانی و مزدکی و مانوی و باز انواع زرتشتی گبر و... همه از کرامان ایشان است که مردم را به نخود سیاه مشغول و خودشان به غارت و دزدی دست بکار هستند.

متاسفانه در کل دنیا این موضوع کم بیش در جریان است. در بعضی کشورهای بیشتر و در برخی کمتر. قانون و قدرت همه در اختیار آنانی هست که سرمایه های کلان دارند و همه را میخرند. و یا قانون را برای خاطر حفظ قدرت خود می نویسند یا حتی تغییر میدهند. جوانان را عقده ای کرده اند زیرا سکس که یک امر طبیعی است برای آنان بصورت تابویی درآمده است با جدا کردن دختران از پسران پسران و دختران را به راه های ناصواب میکشند. همجنس بازی مقاربت با حیوانان و جلق زدن مقاربت با محارم و هزارهای کارهای زشت که در اثر این جدایی صورت گرفته است. جوانان با عقده های جنسی پرخاشگر هستند و بعضی از آنان به آزار دیگران و پدر مادر روی میآورند. و یا دیگران را آزار میدهند. بچه بازیهای و انحرافهایی که انجام میشود همه در نتیجه یک تربیت غلط است که سکس را از عشق جدا کرده اند. دوستی و عشق را کنار گذاشته اند و تمامی فکر را به سکس گناه آلوده متوجه ساخته اند.

رهبرانی که بایست برای مردم وجوانان ایجاد کار دانشگاه مسکن تولید تهیه کنند آنان را به جنگ و نزاع وکشت کشتار فرا میخوانند. مردمی که خود ستم کشیده اند در مرحله بعدی خودشان به ستم کاران تبدیل میشوند. آنان که دستشان به قدرت نیست و نمی توانند حق خود را بگیرند لاجرم به دیگران تجاوز میکنند و بدین ترتیب اعتماد ها از بین میروند و هرکس در تلاش است که کلیم خود را بهر قیمتی شده از آب بیرون بکشد. و سردوستان و فامیل خودشان کلاه میگذارند تا خودشان صنار سه شاهی داشته باشند. در این مرحله دین برای آنان یک حربه است که بکار می برند تا استفاده مادی بکنند. نمونه آن ساسان است که به عنوان بهایی اخراج شد زیرا دوست مسلمانی که به او وام داده بود برای پس ندادن وام اورا مثلا لو داد که مادرش بهایی است. او اخراج شد. ساسان به پسرخاله بهایی خود متوچر و همسرش عفریته اعتماد کرد آنان که در ابتدا با او خیلی صمیمی و مهربان بودند بعد از غارت وی اورا مثل همان دوست مسلمانش لجن مال هم کردند. پسرخاله بهایی سعی کرد تمامی سرمایه ای که وی به او سپرده بود از بین ببرد یا خودش در اختیار بگیرد.

مردمان را طوری برنامه ریزی کرده اند که تنها وقتی آبی ببینند شناگران ماهری از آب در میآیند. متاسفانه با حربه دین ساسان یک بار به عنوان بهایی غارت شد توسط دوست مثلا مسلمان ویکبار هم بنام شاید مسلمان توسط پسرخاله بهایی اش غارت گردید. و هردو تا آنجا هم که توانستند اورا لجن مال هم کردند که تا چهره خودشان ضایع نشود. بی تفاوتی سیستم و مردم هم راه را برای این چنین افرادی باز میگذارد.

حضرت مسیح که آنهمه به دوستی و محبت مردم را هدایت کردند باز کسانی هستند که از همان دین به عنوان یک دکان کسب سو استفاده میکنند. نه تنها محبت نمی کنند که بی تفاوت و سنگدل هم هستند. نمونه اش قتل و غارتهایی است که توسط مثلا عیسویان انجام میشود. از سوزاندن قرآن گرفته تا آزار و اذیت مردمی که مسلمان هستند.

بهاییان که در ظلم و فشار واقع شده اند نیز بعضی از آنان از همان قماش هستند با وجود اینکه حضرت بهاالله با هشیاری سفارش فرموده اند که ای اهل عالم همه شما برگهای یک دارید و شاخه های یک شاخسار و گلبرگهای یک گلبن بچشم بیگانگی در هم ننگرید و... باز بهاییان متعصب باگفتن اغیار یعنی غیر از خودیها و احباب یعنی خودشان از مردم فاصله میگیرند. و همان طور که گفتم پسرخاله ساسان از اعتماد او سو استفاده کرد زیرا ساسان فکر میکرد همه بهاییان خوب و درستکار هستند. درصورتیکه در عمل آنان هم کم کسری از قماش همتایان مسلمانشان کسری و کمی نداشتند. محبت و اعتماد را با دزدی اموال به امانت گرفته شده و بعد هم با لجن مال کردن و غیبت پاسخ دادند. متوچر و عفریته همان کاری را با ساسان کردند که دوست ظالم و دورو مسلمانش با او کردند. البته در کل این همان راهی است که غارتگران بین المللی میخواهند که مردم با هم بد باشند و از ا عتماد و دوستی هم سو استفاده های کلان بکنند. بدین ترتیب عوض اتحاد تفرقه بین مردم حکمفرما میشود و این درست همان چیزی است که آنان برایش سرمایه گذاری کرده برنامه ریزی کرده اند.

آنان اکنون پروژه بزرگتری در دست دارند نفرت و کشتار بین بی دنیان و بادینان. آنان که زن و مرد را از هم جدا کردند بطوریکه مرد به چهره دوست زنش اسید می پاشد برای اینکه مثلا حاضر نیست با او ازدواج کند حالا میخواهند یک دامنه وسیع تری هم بسازند نفرت بین با دینها و بی دینها. بعد هم کشت کشتار آنان از هم. چیزی که ثابت کردن آن با دانش کنونی ما غیر ممکن است باید بر سرش تفرقه و کشت کشتار درست شود. خدایی که ثابت کردنش از عهده علم بر نمی آید و تنها بایست قبول کرد و باور کرد و هم چنین ثابت کردن اینکه خدایی نیست نیز غیر ممکن ا ست حالا این دو گروه را میخواهند برضد هم تعلیم داده و برایشان برنامه ریزی کنند. خشم ونفرت بین بادینان و بی دینان بمراتب سهمگین تر از خشم و قتل غارت مثلا بین اسماعیان و دوازده امامی ها است. رهبران ما هم که تنها درفکر زندگی خودشان هستند و همه مکتب های اجتماعی از کمونیست سویالیست کاپیتالیست امپریالیست تروریست ماکیاولیست کااوایست و نیز تمامی رهبران شیاد مذهبی و اجتماعی بجای در فکر مردم و زندگی آنان تنها به فکر چپاول هستند.

تریلیون ها دلاری که خرج نفرت جنگ قتل غارت و شرکتهای بیمه میشود اگر برای مردم خرج شود و برای کار علم صنعت تولید و رفاه مردم بکار گرفته شود بسیاری از مشگلات حل می شوند و ما میتوانیم که به بالهای علم سوار شده و شاید تمامی مشگل ها را از بین ببریم. ولی رهبران ابله دیوانه دزد و شیاد ما در فکر ما نیستند و تنها به فکر حماقتهای خودشان میباشند.

درخت تو اگر بار دانش بگیرد به زیر آوری چرخ نیلوفری را؟ ولی آنان در فکر نابودی ساخت بمب و مواد منفجره هستند. و مردم هم در فشارهای روانی و روحی بسیار بطوریکه سالیانه هزاران مرد وزن خود کشی خودسوزی و یا کارهای انتحاری میکنند. زیرا که عشق مرده است. و رهبران و دلشان از عشق مرده و تنها به نفرت زنده اند. بن لادن که ادعا میکرده میخواهد ملتهای مسلمان پیش تاز باشند چند دانشگاه و بیمارستان ساخت؟
امروز روز همکاری و تعاون است که با کمک هم مشگل ها را برکنار بزنیم. همه مشگلها قابل حل شدن هستند اگر ما باهم همکاری کنیم و همدیگر را بر طبق وصیت همان پیامبرانی که میگوییم به آنان معتقد هستیم دوست بداریم. همه ما به یک اسم چسبیده ایم و هیچ فکر نمی کنیم که بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش زیک گوهرند .... ولی کو گوش شنوا و یا حتی چشم بینا.