Advertise here

چهارشنبه سوری تو حلقتان

Balatarin

"امام جمعه موقت تهران صبح امروز (چهارشنبه) با حضور در جلسه علنی مجلس، به نمایندگان درس اخلاق داد و از آنها خواست برای ریشه‌کن کردن خرافاتی مثل چهارشنبه‌سوری اقدام کنند."

به السنه خودشان، حاج آقا آیت‌الله موحدی‌کرمانی که عددی نیست، گنده ترها و عمامه قطور ترها مانند آن حاج آقا مرتضی آیت الله مطهری  که علناً به ایرانیان دهان دریدگی میکرد  هم از همیندست زورها زد و نشد.

ایرانیان به برگزاری مراسم شاد بازمانده از  نیاکان خود پایبند هستند، ای غم پرستان ایرانی ستیز، پا بزنید!

 

تبریک

 

 

Balatarin

Comments 5 Pending 0

Sort comments:
AnonymousObserver

Anonymous Observer

That video is a good find Fred. I will blog it if you don't mind. I believe it needs more prominent exposure.

Fred

Fred

Please, please do!

If you embed the video in your blog, let me know how you did it. I tried to do it at the bottom of this blog; it came up in the draft and vanished when published.

Mehrban

Mehrban

رای ریشه‌کن کردن خرافاتی مثل چهارشنبه‌سوری" Roo ke nist!

Demo

Demo

سوژه آتشین و عکس پرش از روی آتیش توسط یک جاهل مشتعل در جهل خود، در زمانیکه هموطنان داخل کشور در آتیش جهل و ظلم حاکم می سوزند و میسازند و با گرانی و بیکاری و اعتیاد و فساد و بی دارویی و صدها درد خانمانسوز دیگر دست و پنجه نرم میکنند، فقط و فقط مورد علاقه آخوند های دربار اعلاحضرت محمد رضا است و یا دربار اعلامعظم سید علی برای تحریف افکار دیگران و همراه نمودن ملتی با خود و با اربابشان بذاخل آتیش جهنم. جیزغاله چهارشنبه سوری تو حلقشان