Advertise here

آتش دل

Balatarin

آتش !

کمی آب بنوش

 

شاید مهربانی باد

دودت را در این ظلمت بگستراند

 

خدا را چه دیدی

شاید این نزدیکیست

 

ممکن است با بوی تو

یادی از دل ما کند

Balatarin