Advertise here

آتش دل

Balatarin

آتش !

کمی آب بنوش

 

شاید مهربانی باد

دودت را در این ظلمت بگستراند

 

خدا را چه دیدی

شاید این نزدیکیست

 

ممکن است با بوی تو

یادی از دل ما کند

Balatarin
Sort comments: