Advertise here

رضا شهابی آزاد شد- رضا در میان اعضای خانواده و دوستان اعتصاب غذای خود را شکست

اطلاعیه شماره 48- رضا شهابی آزاد شد- رضا در میان اعضای خانواده و دوستان اعتصاب غذای خود را شکست- تبریک به همه کارگران به گزارش رسیده رضا شهابی در تاریخ 18 /10/1391ساعت 10:45 شب از زندان آزاد شد و ساعت 11:30 توانست خودش را به خانواده اش برساند. رضا در میان شور و شوق زندانیان هم بندش در حالی که آنان سرود "هودلپذیر شد "و "یاردبستانی من " را می خواندند به بیرون از بند بدرقه شد. رضا بعد از 22 روز اعتصاب غذا و دارویی برای 5 روز از طرف مسئولین زندان به مرخصی فرستاده شده اس ... Continue reading »

Balatarin

Comments 2 Pending 0

Sort comments:
Roozbeh_Gilani

Roozbeh_Gilani "Personal business must yield to collective interest."

درود بر رضا شهابی.

درود بر کارگر مبارز.