Advertise here

دین ستیزی یعنی روشنگری

Balatarin

این هم دردی است که گاه افراد روشنفکر بیان می کنند که ما دین ستیز نیستیم و به عقاید مردم کاری نداریم. چرا نیستید؟ مگر دین ستیزی چیست به جز روشنگری؟ دین ستیزی و مومن ستیزی دو مقوله متقاوت است. یکی روشنگری است و دیگری نفرت پراکنی. دین ستیزی مبارک است و مومن ستیزی منحوس. دین ستیزی را باید تشویق نمود و با مومن ستیزی باید مبارزه نمود. دین ستیزی را روشنفکر می نماید و مومن ستیزی را متعصبی دیگر.

 

اسلام ستیزی و مسلم ستیزی دو امر متفاوت است و نباید یکی شمرده شود. اسلام ستیزی مبارزه با جهل و آئینی بدوی و تفوق جو است. مسلم ستیزی این است که برای مثال گروهی تند رو در امریکا به نفرت پراکنی در مورد مسلمانها بپردازند و خشونت بر علیه آنها را ترویج بدهند. اسلام ستیز در صدد کمک به مسلم و رهائی او از قید و بند جهالت است و مسلم ستیز به دنبال آزار نمودن ایشان. این دو بسیار متفاوتند و یکی دانستن آنها ترفند روحانیت برای نا آگاه نگاه داشتن توده است.

 

متاسفانه کلمه دین ستیزی دارای بار منفی است و به همین دلیل حتی افراد غیر مذهبی نیز گاه خود را از آن تبرئه می نمایند. دلیل این بار منفی البته این است که کلمه دین در نزد عامه دارای بار مثبت است و نفی و ستیز با آن الزاماَ دارای بار منفی میشود. حقیقت این است که دین همیشه به صورتی مزورانه در خدمت قدرتمندان و در جهت تحمیق جامعه به کار گرفته شده و نگاهی به تاریخ دین در جوامع مختلف و مروری بر مخالفت همیشگی آن با علم و تفکر و اراده فردی نشانگر نقش منفی آن در جوامع بشری است. ببینید که چگونه با تکرار و آموزش غلط، بدی را نیکی و نیکی را بدی و سیاه را سفید و سفید را سیاه نشان داده اند. این را می گویند دنیای وارونه.

 

دنیای وارونه اسلام ریشه در قرآن دارد. سوره ها به نام الله رحمان و رحیم آغاز میشود اما سپس همین خدای رحیم دستور قتل و غارت می دهد. کشتن و دزدیدن عبادت می شود. در قرآن از کسانی که ادعاهای محمد را نپذیرفته اند به نام ظالمین یاد می شود. مکر و تزویر اسلام هم ریشه در قرآن دارد که به صراحت اعلام می دارد که خداوند از همه مکارتر است. حال اگر این وارونگی ها و این جهلی که علم نامیده اند و قوانین متحجر و خشن همراه آن جامعه ما را به سوی انهدام نکشیده بود کاری با آن نداشتیم. متاسفانه این جهل اجباری اسلامی باعث عقب ماندگی و فساد جامعه، خشونت و تلخی زندگی افراد شده است و نمی توان به آن بی تفاوت بود. باید روشنگری نمود و خرافات را از جامعه زدود هر چند که به مذاق گروهی خوش نیاید.

 

می گوئیم پرواز خر به آسمان غیر ممکن است و یا چیزی به اسم جن وجود ندارد، می گویند اسلام ستیز است. می گوئیم سوال و جواب از مرده کاری عبث است چون جوابی نخواهید شنید و بی دلیل نگران سوال و جواب پس از مرگ نباشید، می گویند کینه اسلام در دلش است. می گوئیم آدم غیبی وجود ندارد و بی دلیل بخشی از در آمدتان را به اسم سهم امام به آخوند تنبل گردن کلفت ندهید، می گویند نوکر امریکا است. می گوئیم معنی ندارد که آدم روزی پنج بار قنبلش را هوا کند و یک مشت کلماتی که شاید معنی اش را هم نفهمد تکرار کند، می گویند جاسوس اسرائیل است. می گوئیم این دین و قوانین عقب افتاده اش را که حقوق زنان را پایمال کرده و آنها را تبدیل به اموال مردها نموده باید دور انداخت، می گویند دارد به مسلمین حمله می کند. می گوئیم نگذارید که زندگی این جهانی را با موهوماتی مانند فشار قبر و آتش و سیخ و عقرب و مار و جهنم پس از مرگ به شما زهرمار کنند و مثل زالو خونتان را بمکند، می گویند می خواهد خودش را پیش برخی دیگر عزیز کند. می گوئیم چرا سالیانه اینقدر از سرمایه ایران که باید خرج رفاه و آموزش مردم شود خرج ضریح درست کردن و آموزش دین و زیارت حج می شود و به کیسۀ دشمنان ایران ریخته می شود، می گویند این روزها مد شده که این چیزها را بگویند و خود شیرینی کنند.

 

ملاحظه نمائید که در هر مورد چالشی منطقی بی جواب مانده و به جای آن به شخص حمله شده است. این رویه همیشگی دین و هر گونه اعتقاد جزمی دیگر بوده که سوال را بی جواب گذاشته و به پرسشگر حمله نماید. دلیل آن هم بسیار ساده است، جواب منطقی برای این سوالها وجود ندارد. شما بگوئید چگونه می توان با خریت مبارزه نمود بدون آن که هدف تهمت جهال و جیره خواران دین شد؟

 

درد آن نادانی نیست که نمی داند و باید روشن شود. درد آن کسی است که می داند و اما از مقابله نمودن با دین پرهیز و گاه حتی از آن دفاع می نماید. می گویند آره پدر ما خدابیامرز خیلی مومن بود و صبح سحر بلند می شد و نماز می خواند و چه خاطرات خوشی از خوردن سحری با ایشان به یادمان مانده. حیف است که چنین آدمهای نازنینی آزرده شوند. من هم می گویم روح پدرت شاد، اما او هم قربانی این جهلی بود که عمری است به زور به ما تحمیل شده. اگر باور نمی کنید که به زور جامعه را در جهالت نگاه داشته اند بروید و از احمد کسروی بپرسید. می گویند اسلام ستیزی نکنید. دین مردم محترم است، کاری به عقاید مردم نداشته باشید، مردم را نیازارید. وقت آن است که این تصویرهای رومانتیک را دور ریخته و کمک کنیم که جامعه روشن شود حتی اگر بهای آن آزردگی گروهی مردمان پاکدل است. آزردگی افراد از چالش باورهایشان را نمی توان معادل به آزار جسمی قرار داد و آن را بهانه ای برای ادامه جهالت نمود. این نوۀ همان مادر بزرگ مهربان نماز خوان است که در زندان شکنجه می کند. این همان دوروئی و تزویر دین است که زیر نقش فرشته دست و پا و گردن می زند. هر بار که به چالش کشیده می شود نقش فرشته را در برابر شما می گیرد و چون فرصت می یابد باز به فساد می پردازد. فریب لبخند فرشته را نخورید که این هر دو به هم آمیخته اند. تشویق جزم اندیشی و یا بی اعتنائی به آن چیزی نمی آورد مگر خشونت تعصب.

 

این وظیفه تحصیلکردگان و روشنفکران جامعه است که جهل و خرافات را از جامعه بزدایند. اگر روشنفکران غربی نیز می خواستند از چالش باورهای مردم پرهیز نمایند و با بیاد آوردن تصویر شمع روشن نمودن مادران نازنینشان در کلیسا مبارزه با دین را نهی نمایند هنوز شاهد آتش زدن ساحران در معابر عمومی بودیم و گروه مومنین توی خیابانها دنبال جادوگرها می دویدند. تحصیلکرده ای که هنوز باور داشته باشد که خدائی هست که همه را آفریده و سپس با یک گروه بر علیه گروه دیگری جبهه گیری می کند و از ریختن خون آنها شاد می شود باید مدرک تحصیلی اش را قیف کند و توی آن تخم هندوانه بریزد. اندیشمندی که فکر کند می شود آئینی غیر عقلانی مانند اسلام را که با تفکر مخالف است زیربنای جامعه ای عقلانی نمود و یا می توان از دل فاشیست اسلامی که در آن حتی ریختن خون دیگر باوران مباح است دموکراسی بیرون کشید باید برود و عمامه به سر بگذارد و خیال همه را راحت کند.

 

سالهاست که جهالت مذهبی بر جامعه ما تحمیل شده است و هر کس شمعی روشن نمود که گوشه ای از این تاریکی را روشن نماید جان و مالش به تاراج رفت. امروز که فرصتی پیش آمده به جای مخالفت با روشنگری شمعی روشن کنید تا مگر چشمی چشم دیگر را ببیند. از این که شما را اسلام ستیز بنامند نهراسید که اسلام ستیزی چیزی نیست مگر خرافات ستیزی.

Balatarin

Comments 97 Pending 0

Sort comments:
faramarz

Faramarz

Great blog Divaneh Jaan. Thank you.

This is one of the most concise and right-to-the-point essays that I have seen on this topic. If I may, I would like to add another point to the discussion and that is the low self esteem and the lack of self confidence among those who see questioning religion as being hostile to religion. This is a common thread that I have clearly noticed among those who have expressed negative views about your blog.

divaneh

divaneh

Thanks Faramarz Jaan. I agree with you on the level of self-confidence shown by religious people. They cannot defend what cannot be defended. Their only argument is that I want to believe in fairy tales and am happy with these tales, why do you want to wake me up? They could of course live with their fairy tales if they did not interfere so much with people's lives and the society. They problem is they try to force these tales on the rest of us as demonstrated by the Islamic rule in Iran.

RedWine

شمیرانزاده Researches (reporter & tv journalist) and presents information (Social,Art) in certain types of mass media and also working in diffrent european tv channels

الحقّ والانصاف شیرینی‌ نگاشتی و انگاری خود در بینِ ما حضور داشته و خود مطلب را می‌‌خواندی از بس که راست نوشتی‌ ... کاش دران سالهای قدیم این چنین مطلبی به دستِ مردمان در ایرانمان می‌‌افتاد تا اندکی‌ خود بینی‌ کرده و در رفتارِ خود نسبت به جامعه و سیاست تجدیدِ نظر می‌‌کردند . تو می‌‌دانی‌ که این چنین روشنفکری در میانِ اکثریتِ ایرانیان ممکن نباشد چون خیلی‌‌ها نمیخواهند همچو تو با چشمِ باز زندگی‌ کنند، این الیم است و خانه خراب .

با سپاسِ فراوان از شما .

Demo

Demo

حیف از وقتی که از برای نوشته یک دیوانه صرف شود! با امید شفا و بهبودی در مغز و فکر نویسنده فقط ذکر یک نکته: دین ستیزی خود یک دین است. همین و والسلام

divaneh

divaneh

یاجوج باز هم در فشانی نمودی؟ دین ستیزی یعنی جایگزین نمودن افکار جزمی با تفکر و منطق، یعنی مردود شمردن خرافات. افرادی که تفکر را جایگزین دین می نمایند باورهایان را منطبق بر واقعیات می نمایند و با یافته ها و آموزه های جدید آن را تغییر می دهند. کجای این شباهتی به دین دارد که یک مشت اصول و قصه های بی پایه را حقیقت محض فرض نموده و حاضر به تغییر انها نیست و هر گونه چالشی را با خشونت جواب می دهد؟

P.Galenous

P_J. An Iranian!

Dear Divaneh,

You may not have realized, how much your sanity is appreciated!

Thanks!

Roozbeh_Gilani

Roozbeh_Gilani "Personal business must yield to collective interest."

Dear Divaneh: Thank you so much for this fantastic article which I strongly suggest you should post again in English as I know many site readers and i believe the site owner @SaidAmin himself are more proficient in English.
In essence what you are saying here , which I 100% agree with, is that criticizing Islam in general and Political islam in particular, is by no means being ANTI MUSLIM. Quite the contrary, given the fact that Muslims are the prime sufferers of islam and Political Islam, criticizing Islam is very much a PRO MUSLIM rhing to do. It is in fact a duty of any Iranian who is cares about Democracy and human rights.
I can see the cheep personal attacks on you instead of a constructive debate. But as one of the attackers put it so rightly, "new site, old tactics....."
Please dont let them derail the discussion. I'll come back for more.....

divaneh

divaneh

Roozbeh Jaan thanks for your encouraging comment. I try to re-post in English but it may take some time to translate it.

BahramtheIranian

Bahram I only wear my own watch

I can see the cheep personal attacks on you instead of a constructive debate. But as one of the attackers put it so rightly, "new site, old tactics....."
constructive debate? like, we never tried!! as matter of fact your fried divaneh has started one, right here!! it is called bashing Islam, constructively !!
I will not start another constructive debate on some other organized religion, just because I dont think, I need to offend any body; however, if some body did, we could continue debating constructively!!
the first place to start bashing people's believes goes to ???

divaneh

divaneh

You are right, it is called bashing Islam constructively. It is very rich of you to claim that you don't want to offend anybody while you believe in concept of interfering with people's beliefs and life called "Amr be Marouf and Nahye az Monker". Just look at any Islamic society for an example of intolerance. You offend people but if anyone questions your baseless beliefs you cry to your mummy.

Why are you offended? Is it because you cannot defend your beliefs and you are angry that your self-deceit have been challenged? Do you think people who don't believe in God should be killed? Do you think Jens exist? DO you think god creates all people and then take side with one group agains the other? Do you have any answer for the questions that I have raised? I reminded you of what you believe in, what is it that offend you?

BahramtheIranian

Bahram I only wear my own watch

I mnt angry
whatever people believe is their own business, but just like I cant open a business of selling cloth inside the Macy's, those whose views are in contradiction with Islam should open up their store some where else rather than, give Iran's status in the Islamic world!!
God creates us equally and That is In Qur'an. the god doesnt take side, but he rewards momen, which is different than muslem, for his/her right doing either in this world or next one!! ' the god is with us' is evangelic christian slogan(George Bush) not ours, which came from the same place where people have established store to compete with shia Islam, it is political rather than spiritual!!
About ghosts and other things in Qur'an, I will write a blog, when I get a chance
the last but not the least, we are the first one to oppose the Ershad patrols and their activities!!

Milan

Milan

مرسی‌ دیوانهٔ عزیز، خیلی بلاگ واضح، جالب، و منطقی‌ بود. وقت وقته پیکار با جهل و دین است نه با جاهل و متدین

Mehrban

Mehrban

A courageous and concise article. Thank you Divaneh.

faraway

faraway

My whole perspective on religion has always been that there is no value or moral that can only be redeemed by any particular "faith."

When people can see that faith is nothing but the death of thought then the process of liberation begins.

This comment was removed by the Iranian.com Staff for violating our Commenting Standards

divaneh

divaneh

No. Hilter's ideas of assuming a group of people had the right to kill and enslave other huamans who were different to them was very similar to Islam views of Muslims and Non-Muslims. In an Islamic state you could kill me without fearing punishment. After all I am Kafir.

Ir

Parthian

Good blog. Moslems are just sheeps but, Islam is the evil cult of barbarian that needs to be cleans. It's so ironic how these Abrahmic bullshit spread all over the world by two event in the history. First, by Constantin, Roman empror (325 AD) who accepted Christianity (even though he injected most of Mitraist idea into it). Second, the fall of Persian empire in 7th century by Islamic savagers.

BahramtheIranian

Bahram I only wear my own watch

I would have been disappointed by your comment, if I were Jew!! what about the very first empire of old Egypt?? that crumbled too!!