Advertise here

چپولان قزمیت

Balatarin

در پی انقلاب خوش عاقبت و پس از ٣۴ سال حاکمیت نظام نکبت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره، اوضاع ایران از همه جهات خیطه.

در مقام مقایسه با آنچه بود، اکنون میزان بیداد حکومت، فساد، فحشا و فقر سیاه  به مراتب بیشتر از پیش است، اصلاً مقایسه فیل و فنجان است.

دیروز سالروز خروج بدون بازگشت زنده یاد محمد رضا شاه پهلوی از ایران بود.

چپولانی که در آنزمان رژیم پهلوی را غیر قابل اصلاح و سرنگونی آنرا سرلوحه قرار داده بودند، این روزها با گیج الله های ملی-مذهبی و دیگر هواداران شارلاتان علی شریعتی همبستر شده و اصلاح پذیر بودن نظام نکبت را تبلیغ  و هواخواهان سرنگونی وحوش را به القاب گوناگون مزین میکنند که مؤدب ترین آنان خائن و نوکر اجنبی است.  

چپولان قزمیت منجمله اعضاء حزب خائن توده که نسخه شرکت در "انتخابات" میپیچند هنوز این شجاعت را پیدا نکرده اند که بگویند چرا آن رژیم اصلاح ناپذیر بود و رژیم وحوش هست.

آهای چپولان، تا کی درازدستی؟

 

تبریک

 

پ.ن. به اینجا هم سرکی بکشید.

Balatarin

Comments 9 Pending 0

Sort comments:
Demo

Demo

این بلاگها دیگر چنان تکراری و ملال آور شده که حیف وقت برای کامنت. فقط یک سئوال ازهر شیر پاک خورده ای که شاید جواب آنرا بداند. «اصلاح» یعنی چه؟ اگر مثلأ شاه در تمام دوران جولانش در کشور قانون اساسی را زیر پا گذاشته و جنایت کرده بود نباید دستگیر و مورد بازجویی در محکمه ملت (و نه در دادگاه لاهه) قرار میگرفت؟ و شاید و شاید بعد از محکومیت و دریافت مجازات خود «اصلاح» می پذیرفت

JahanshahRashidian3

Jahanshah Rashidian

یک دیدگاه عامیانه بین "بد" و "بدتر"، استبداد و فساد شاه "بد" را به جرثومه ننگین اسلامی " بدتر" ترجیح میدهد. بیشتر تبلیغات سلطنت طلبان، اصلاح طلبان حکومتی، جبهه ضد امپریالیستی و روشنفکران وابسته بر این قضاوت عامیانه سرمایه گذاری میکند. کماکان بجای ریگ در کفش اگر این "روشنفکران" یک جو عقل در مغز خود بکار برند، میدانند که که هر "بدی" در پروسه تکامل خود دیر یا زود "بدتر" میشود.

Fred

Fred

اصلاح قرار است مسیر "سیر تکامل" بد را عوض کند. سئوال آنجاست که چه ماهیتی اصلاح پذیر است و چرا رژیم بد شاه غیر قابل اصلاح و نظام وحوش حاکم اصلاح پذیر است.

Demo

Demo

چون سیر تکامل بسوی تکمیل شدن و کامل شدن است بد و خوب ندارد بلکه یا از ابتدا مسیر غلطی را طی کرده و یا از نیمه راه انحراف حاصل کرده و مسیر قهقرایی را دارد میپیماید. هر اصلاحی در بین مسیر صحیح وسیله ای است از برای بوجود آوردن تغییرات لازم در سیر رشد و تکامل از جهت سریعتر و پیشرفته تر و پایداری نهایی و دراز مدت آن

پ.ن روشنگریهای بلاگر این حرف خمینی را بیاد می آورد که میگفت «ما وقتی از مردم تشکر میکنیم در واقع از خدا تشکر میکنیم!!!» به عبارتی دیگر با یک تیر دو نشان زده و خدا و مردم را همزمان میفریباند! جل الخالق که شیطان را قبل از بشر خلق نمود

JahanshahRashidian3

Jahanshah Rashidian

یک حکومت موروثی، مانند حکومت اسلامی، کمونیست، ناسیونالیسم ... یا هر حکومت ایدولوژیک، در خود خمیره دیکتاتوری و فساد راحمل و دیر یا زود خود و جامعه رابدان آلوده میکند. حزب توده, یا تمام چپ پرو-اسلام, هم مانند حامیان نظام پادشاهی بین "بد" و بدتر" مغلطه میکند. معضل فوری آنان دموکراسی، حقوق بشر و صلاح مردم ایران نیست، بلکه پیرو آرمان های ایدولوجی یا کسب قدرتند. در حالیکه، مردم ما شایستگی یک جمهوری دموکراتیک، غیر ایدئولوژیک -- مانند امریکا، فرانسه، هند، آفریقای جنوبی، کره جنوبی ... -- دارند و من .
دلیلی برای مینیمالیزه کردن این مطالبات نمیبینم

Fred

Fred

"مردم ما شایستگی یک جمهوری دموکراتیک، غیر ایدئولوژیک -- مانند امریکا، فرانسه، هند، آفریقای جنوبی، کره جنوبی ... -- دارند و من دلیلی برای مینیمالیزه کردن این مطالبات نمیبینم."

صد در صد کمه، صد و ده درصد موافقم و هرکه هم منکرش است را نیازمند مداوای پزشکی میدانم.
سئوال چیز دیگری بود، چرا به زعم نازنینان که اکثر تریبون ها منجمله بنگاه های سخن پراکنی فارسی زبان خارجی را در دست دارند، رژیم بد شاه اصلاح ناپذیر و باید سرنگون میشد و رژیم بدتر وحوش اصلاح پذیر است و باید حفظ گردد و سرنگونی خوب نیست.
به عبارت دیگر، آیا نباید این نازنینان را بسوی پاسخگویی به این سئوال سوق داد؟

Demo

Demo

جواب این سئوال چون آب زلال روشن و روان است: نازنینان این زمانه بر این اعتقادند که شالوده و پایهُ رژیم بدتر وحوش کنونی هنوز بعد از ٣٤ سال مستحکم است و به همین دلیل دست از سر کچل (ببخشید عمامه دار) خمینی بر نداشته و سر خلق را با قصه های هزار و یکشب «سالهای طلایی با امام» و «جنگ تحمیلی» و «جنگ مقدس» و «رجایی کجایی» و «آزادی قدس» و غیره و غیره شیره مالیده و میمالند. این نازنینان در ضمن خود را هم هر یک بشکل «ملی و مذهبی» و «ولایی» و « اصولگرا» و « اصلاحگرا» و «سبز» و غیره در آورده هر کدام به سازی در حال رقص و به مالیدن پاچه ای مشغول. اما هیچکدام دل و جیگر بحث در مورد سرنگونی رژیم را ندارند چون بقول شاهچراغ خامنه ای امنیت نسبی کنونی را به بلبشوی ناشی از سرنگونی او را ترجیح داده و آلترناتیوی ندارند که به مردم ارائه دهند
اما نازنینان در زمان سر نگونی شاه بر این مرام و عقیده بودند که رژیم بد شاه از ریشه و بن خراب بوده و اصلاح آن غیر ممکن. خاطرات کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ و قیام خرداد بد جور یقه شاه را گرفته و همراه فساد دربار و ندانمکاریها و سرکوبی بیرحمانه مخافانش توسط ساواکش بالآخر سرش را نگونی کرد

JahanshahRashidian3

Jahanshah Rashidian

سفسطه بین مدافعان رژیم اسلامی یا سلطنتی برای ما که جمهوری خواه هستیم فاقد هر اعتباری باید باشد. آنان میخواهند تنور گذینه خود را گرم کنند، همین. ما اگر نمیتوانیم تنور را خاموش کنیم، بهتر است حد اقل وارد بازی تبلیغاتی آنان نشویم.

Fred

Fred

اگر بحث اصلاح پذیر جلوه دادن نظام وحوش باشد، که بحث مورد نظر من میباشد و با سلطنت هم کاری ندارد، آنموقع با شما موافق نیستم و دلیلش هم این است که باید سفسطه غالب را با منطق روبرو کرد.
"بازی تبلیغاتی" آنان با همکاری رسانه های فراگیر دارد حرف اول را میزند و باید در همین رسانه های قابل دسترسی، اگرچه با برد کمتر، تا حد امکان تبلیغات بد خیم آنان را پاسخ داد.